Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh
Khuyên tu Tịnh độ của HT. Thích Trí Tịnh 2014-04-02 18,078
Dầu rằng sau khi thành Phật, sự độ sanh mới hoàn mãn cứu cánh, nhưng lòng lợi tha thúc giục, nên cũng tùy phần, đương lúc cố lo tự độ, đồng thời khuyến tấn người hữu duyên. Muốn tất cả chúng sanh đều được giải thoát như mình, mong mọi người tấn hóa trước mình, đó là thân tâm của bần tăng này...

chùa việt nam