Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội

Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Thư của Đại hội gửi cụ Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam
Với niềm tin đó, Đại hội xin bày tỏ một lần nữa với Cụ Tổng Bí thư lòng biết ơn chân thành về bức thư...
Xem chi tiết »
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN
Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 60 vị chính thức và 10 vị bổ sung theo điều 14 chương V...
Xem chi tiết »
Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc
Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc
Nhiệm kỳ II vừa qua, Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, lợi đạo, ích đời như đã được Đại hội Giáo hội...
Xem chi tiết »
Thư của cụ Nguyễn Văn Linh gửi Đại hội Đại biểu lần thứ II Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thư của cụ Nguyễn Văn Linh gửi Đại hội Đại biểu lần thứ II Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hơn 40 năm trong công cuộc Cách mạng giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc...
Xem chi tiết »
Đại cương chương trình hoạt động của HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ II
Đại cương chương trình hoạt động của HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ II
Xây dựng một lớp giảng sư có trình độ Phật học, thực chất có tư duy chánh pháp, tinh thần yêu nước...
Xem chi tiết »
Phát biểu của HT.Thích Đức Nhuận - Pháp chủ GHPGVN
Phát biểu của HT.Thích Đức Nhuận - Pháp chủ GHPGVN
Chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam thống nhất như ngày nay. Đại nguyện đoàn tụ Phật giáo cả nước...
Xem chi tiết »