Nghiên cứu » Các vấn đề Phật giáo

Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong phong trào chấn hưng Phật giáo
Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc trong phong trào chấn hưng Phật giáo
“Cứu nước tức là hiếu với cha rồi”. Nếu không cảm nhận được sâu sắc triết lý vô ngã, vị tha của đạo Phật, thì khó có thể ai nói được câu này. Đức Phật có cái nhìn tuệ giác như vậy, khi Ngài quyết định bỏ ngai vàng và vua cha để tìm chân lý cứu nhân sinh tức là báo đáp nghĩa - tình.
Xem chi tiết »
Khổ Thánh đế
Khổ Thánh đế
Khổ và hạnh phúc là một cặp đối đãi làm nên giá trị cho nhau.
Xem chi tiết »
TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO
TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO
Hàng năm, vào mùa sen nở tháng Tư âm lịch, Tăng Ni Phật tử Việt Nam hòa cùng niềm hân hoan của Phật giáo đồ trên toàn thế giới kính mừng ngày Đại lễ Đức Thế Tôn Đản sinh, một trong những sự kiện quan trọng và hy hữu liên quan đến cuộc đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Xem chi tiết »