Nghiên cứu » Các vấn đề Phật giáo

Đạo hiếu của người Việt & hiếu hạnh của Phật giáo
Đạo hiếu của người Việt & hiếu hạnh của Phật giáo
Đạo Phật du nhập vào Việt Nam rất sớm, khoảng thế kỷ thứ nhất sau Tây lịch. TheoViệt Nam Phật giáo sử luậncủa Nguyễn Lang...
Xem chi tiết »
Thập trụ Bồ-tát
Thập trụ Bồ-tát
Đại thừa Bồ-tát tu sáu pháp ba-la-mật gồm bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ, đó là Bồ-tát của Bát-nhã...
Xem chi tiết »
Vài nét lịch sử Phật giáo Đại thừa tại Sri Lanka
Vài nét lịch sử Phật giáo Đại thừa tại Sri Lanka
Phật giáo được truyền đếnSri Lankatừ thế kỷ thứ III trước Tây lịch. Và phần lớn thời gian trong suốt hơn 2.000 năm...
Xem chi tiết »
Âm nhạc mùa Vu lan 2013 - PL.2557: Cuộc tiếp sức đáng trân trọng
Âm nhạc mùa Vu lan 2013 - PL.2557: Cuộc tiếp sức đáng trân trọng
Giá trị nhân văn của ngày lễ Vu lan báo hiếu (Rằm tháng Bảy Âm lịch) đã ăn sâu vào cội nguồn văn hóa Việt từ ngàn xưa, tôn vinh đạo hiếu hạnh của người con dành cho cha mẹ....
Xem chi tiết »