Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ I

Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam
Diễn văn khai mạc Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam
Chúng ta đang đánh dấu một giai đoạn mới vô cùng quan trọng, vừa tiếp nối truyền thống vẻ vang của 2000 năm truyền bá giáo lý của Đức Bổn sư...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN (1981-1987)
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN (1981-1987)
Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Thủ. Phó Chủ tịch thường trực: Hòa thượng Thích Thế Long và Hòa thượng Thích Trí Tịnh...
Xem chi tiết »
Tuyên bố của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam
Tuyên bố của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam
Thấm nhuần tinh thần từ bi, hòa bình của Đức Phật, Đại hội Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN (1981 - 1987)
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN (1981 - 1987)
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Đôn Hậu.
Xem chi tiết »
Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Nghị quyết Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Các Trưởng ban các ngành hoạt động cố gắng hoàn thành dự thảo nội dung chương trình hoạt động...
Xem chi tiết »
Tâm thư gửi Chủ tịch HĐNN nước CHXHCN Việt Nam
Tâm thư gửi Chủ tịch HĐNN nước CHXHCN Việt Nam
Phật giáo Việt Nam luôn luôn đoàn kết chặt chẽ với các đoàn thể, nhân dân trong đại gia đình Mặt trận Tổ quốc Việt Nam...
Xem chi tiết »