Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ II

Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Thư của GHPGVN gửi cụ Võ Chí Công - Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
Một số thành quả bước đầu của Giáo hội chúng tôi trong sự nghiệp biến phương châm “Đạo pháp-Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội”...
Xem chi tiết »
Thư của cụ Nguyễn Văn Linh gửi Đại hội Đại biểu lần thứ II Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Thư của cụ Nguyễn Văn Linh gửi Đại hội Đại biểu lần thứ II Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hơn 40 năm trong công cuộc Cách mạng giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc...
Xem chi tiết »
Đại cương chương trình hoạt động của HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ II
Đại cương chương trình hoạt động của HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ II
Xây dựng một lớp giảng sư có trình độ Phật học, thực chất có tư duy chánh pháp, tinh thần yêu nước...
Xem chi tiết »
Phát biểu của HT.Thích Đức Nhuận - Pháp chủ GHPGVN
Phát biểu của HT.Thích Đức Nhuận - Pháp chủ GHPGVN
Chưa bao giờ Phật giáo Việt Nam thống nhất như ngày nay. Đại nguyện đoàn tụ Phật giáo cả nước...
Xem chi tiết »
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Huy hiệu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là hình tròn, vòng trong ở giữa có hoa sen trắng tám cánh...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)
Danh sách thành viện Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì II (1987-1992)
Chủ tịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng...
Xem chi tiết »