Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ II

Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ II (1987-1992)
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ II (1987-1992)
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Nhuận. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tinh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom...
Xem chi tiết »
Đại hội Đại biểu Toàn quốc GHPGVN lần II nhiệm kỳ 1987 - 1992
Đại hội Đại biểu Toàn quốc GHPGVN lần II nhiệm kỳ 1987 - 1992
Nhiệm kỳ II là giai đoạn phát triển các mặt hoạt động theo chương trình nội dung 6 điểm của Giáo hội ...
Xem chi tiết »
Tuyên bố hòa bình của Đại hội Đại biểu lần thứ II GHPGVN
Tuyên bố hòa bình của Đại hội Đại biểu lần thứ II GHPGVN
Đại hội tin tưởng rằng, trong cuộc gặp gỡ lần thứ ba này giữa Liên Xô và Mỹ, tiếng nói của hòa bình...
Xem chi tiết »
Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Ban Tôn giáo của Chính phủ thông báo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...
Xem chi tiết »
Thư của GHPGVN gửi Ban Tôn giáo Chính phủ
Thư của GHPGVN gửi Ban Tôn giáo Chính phủ
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng nhận thấy những điểm sửa đổi trong Hiến chương của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...
Xem chi tiết »
Thư gửi Tăng,Ni,Phật tử toàn quốc và hải ngoại
Thư gửi Tăng,Ni,Phật tử toàn quốc và hải ngoại
Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi toàn thể Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong nước và hải ngoại hãy tích cực tham gia...
Xem chi tiết »