Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ III

Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN
Nghị quyết của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III GHPGVN
Suy cử Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam gồm 60 vị chính thức và 10 vị bổ sung theo điều 14 chương V...
Xem chi tiết »
Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc
Đạo từ của Hòa thượng Pháp chủ Thích Đức Nhuận đọc trong lễ bế mạc
Nhiệm kỳ II vừa qua, Giáo hội ta đã làm được nhiều việc tốt, lợi đạo, ích đời như đã được Đại hội Giáo hội...
Xem chi tiết »