Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ IV

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV
Mục tiêu gần nhất của chúng ta là suốt nhiệm kỳ IV, Giáo hội thiết lập được một nền tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai...
Xem chi tiết »
Thư của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước
Thư của Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IV gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước
Giáo hội kêu gọi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước, báo đáp Phật ân, đồng tâm hiệp lực xây dựng Giáo hội...
Xem chi tiết »
Thông báo: Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và nhân sự mới của Trung ương GHPGVN
Thông báo: Chấp thuận Hiến chương sửa đổi và nhân sự mới của Trung ương GHPGVN
Thủ tướng Chính phủ chấp nhận Hiến chương sửa đổi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thạch Xom...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì IV (1997-2002)
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh....
Xem chi tiết »