Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ V

Bài phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN
Bài phát biểu của ông Phạm Thế Duyệt Chủ tịch Đoàn Chủ tịch UBMTTQVN
Giáo hội Phật giáo ViệtNamcùng toàn thể Tăng, Ni, Phật tử đã khắc phục nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp tích cực...
Xem chi tiết »
Phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương
Phát biểu của Chủ tịch Nước Trần Đức Lương
Phật giáo Việt Nam là tôn giáo luôn gắn đạo và đời, sát với thực tế và luôn đồng hành với dân tộc...
Xem chi tiết »
Đạo từ của đức Pháp chủ GHPGVN
Đạo từ của đức Pháp chủ GHPGVN
Giáo hội nhất là ngành Giáo dục phải đặc biệt lưu tâm chăm lo cho thế hệ Tăng, Ni hậu tấn...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Tâm Tịch. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì V (2002-2007)
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh...
Xem chi tiết »
Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V (2002 - 2007)
Nghị quyết Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ V (2002 - 2007)
Đại hội nhất trí bản tham luận và đề nghị của đại diện Phật giáo Nam tông Khmer...
Xem chi tiết »