Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ V

Diễn văn bế mạc của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS
Diễn văn bế mạc của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS
Được phép của chư tôn Hòa thượng chứng minh, thay mặt Đoàn Chủ tọa...
Xem chi tiết »
Văn kiện Đại hội và Diễn văn khai mạc
Văn kiện Đại hội và Diễn văn khai mạc
Việc thông qua báo cáo, đánh giá, rút kinh nghiệm, đóng góp ý kiến, suy cử nhân sự...
Xem chi tiết »
Thư của GHPGVN kính gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước
Thư của GHPGVN kính gửi Tăng, Ni, Phật tử trong và ngoài nước
Phát huy tinh thần đoàn kết Phật giáo Việt Nam đối với Phật giáo các nước trên thế giới...
Xem chi tiết »
Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì V (2002 - 2007)
Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì V (2002 - 2007)
Chương trình hoạt động nhiệm kỳ V của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nêu trên là dựa vào tình hình thực tế...
Xem chi tiết »
Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kì IV (1997 - 2002)
Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kì IV (1997 - 2002)
Năm năm qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng nhân dân cả nước, tiếp tục công cuộc đổi mới...
Xem chi tiết »