Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ VI

Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI
Diễn văn bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI
Trong không khí trang nghiêm, thắm thiết đạo tình, với tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Đại hội Đại biểu Phật giáo...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)
Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)
Pháp chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Phó Pháp chủ kiêm Giám luật:Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Minh Châu...
Xem chi tiết »
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)
Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn...
Xem chi tiết »
Đạo từ của đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI
Đạo từ của đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN tại Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI
Đất nước ta sau hơn 20 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đem lại cho đất nước ta...
Xem chi tiết »
Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2002-2007) của GHPGVN
Báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự nhiệm kỳ V (2002-2007) của GHPGVN
Tất cả Tăng, Ni, Phật tử chúng ta nhất tâm phát huy những kết quả tốt đẹp đã thành tựu, những nội dung tư duy tích cực đã tích luỹ, thống nhất ý chí và hành động để phấn đấu...
Xem chi tiết »
Nghị quyết Đại hội đại biểu GHPGVN lần thứ VI (2007-2012)
Nghị quyết Đại hội đại biểu GHPGVN lần thứ VI (2007-2012)
Lập thủ tục xin phép cơ quan chức năng liên hệ về việc khắc dấu tròn cho các Ban Trung ương Giáo hội, Quận hội...
Xem chi tiết »