Thư viện-Lưu trữ » Các kỳ đại hội » Đại hội kỳ VI

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì VI (2007-2012)GHPGVN
Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kì VI (2007-2012)GHPGVN
Tạo mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung ương Giáo hội, các Ban, Viện, các cấp Giáo  hội địa phương nhằm cụ thể hóa về mặt hình thức...
Xem chi tiết »
Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam
Thư của Đại hội gửi Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam
Thành công của Đại hội là thể hiện sự đoàn kết nhất trí, đồng tình ủng hộ của các thành viên Giáo hội, của Tăng, Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước...
Xem chi tiết »
Thư của GHPGVN kính gửi tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước
Thư của GHPGVN kính gửi tăng, ni, phật tử trong và ngoài nước
Giáo dục đào tạo đội ngũ Tăng, Ni trẻ có đạo hạnh, vững vàng trong quan điểm, thâm hiểu giáo pháp...
Xem chi tiết »
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI
Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI
Đại hội còn thông qua bản dự thảo kế hoạch sửa đổi Hiến chương, suy tôn bổ sung Hội đồng Chứng minh và Đức Pháp chủ, danh sách...
Xem chi tiết »