Phật học » Luận tạng

THÀNH DUY THỨC LUẬN - HT. Thích Thiện Siêu dịch giải
THÀNH DUY THỨC LUẬN - HT. Thích Thiện Siêu dịch giải
Muôn sự muôn vật từ đâu đến và sẽ đi về đâu? - Muôn sự muôn vật là gì mà lại từ đâu đến rồi sẽ đi về đâu? - Kia sông nọ núi, dây người đó vật, kìa nhà kìa xe v.v... đó không phải là muôn sự muôn vật sao?
Xem chi tiết »
Phát Bồ Đề Tâm Luận - HT. Thích Nguyên Ngôn dịch giải
Phát Bồ Đề Tâm Luận - HT. Thích Nguyên Ngôn dịch giải
PHÁT BỒ ĐỀ TÂM LUẬN, là một trong số rất nhiều tác phẩm của Bồ Tát THẾ THÂN thuyết minh, được các Thánh giả kết tập thành Tạng Luận trong Tam tạng Thánh giáo. Khi Phật giáo du nhập vào Trung Hoa, thì tác phẩm này được ngài Cưu-Ma-La-Thập phiên dịch (344- 413 vào thời Diêu Tần). Bản dịch của Ngài La Thập chia làm hai phần (thượng và hạ), gồm 12 phẩm, theo danh mục như sau:
Xem chi tiết »
TRÙNG TRỊ TỲ NI  SỰ NGHĨA TẬP YẾU - HT. Thích Đổng Minh dịch
TRÙNG TRỊ TỲ NI SỰ NGHĨA TẬP YẾU - HT. Thích Đổng Minh dịch
Giáo pháp của Như Lai vang lừng khắp Ðông Ðộ, trước sau đều nhờ vào giới luật. Pháp âm từ bi nhờ vậy ban bố cho chúng sanh, mở mang hưng thịnh và hoàn bị đến ngày nay.
Xem chi tiết »
LÂM TẾ NGỮ LỤC - HT. Thích Duy Lực dịch
LÂM TẾ NGỮ LỤC - HT. Thích Duy Lực dịch
Lời Dịch Giả Bản tiếng Việt Lâm Tế Ngữ Lục này được trích từ quyển thứ 14 của Chỉ Nguyệt Lục và tập thứ 47 của Bộ Đại Tạng Kinh. Lý do là phần có trong Chỉ Nguyệt Lục không thấy in trong bộ Đại Tạng; Ngược lại, phần in trong bộ Đại Tạng lại không có trong Chỉ Nguyệt Lục, nên chúng tôi dịch cả hai cho đầy đủ.
Xem chi tiết »
DỊ BỘ TÔN LUÂN LUẬN - Nguyên Tuấn dịch và chú thích
DỊ BỘ TÔN LUÂN LUẬN - Nguyên Tuấn dịch và chú thích
Sau khi đức Thế Tôn, Đã nhập Bát-niết-bàn, Thời gian đã trãi qua, Được hơn một trăm năm. Bấy giờ trong Thánh giáo, Xuất hiện các bộ phái, Từ đó liền phát sanh, Các điều chẳng lợi ích.
Xem chi tiết »
THANH TỊNH ĐẠO
THANH TỊNH ĐẠO
Bản Thanh Tịnh Đạo được sư cô Trí Hải dịch từ bản The Path of purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng toạ Nànamoli, nguyên bản Pàli do luận sư Buddhaghosa sáng tác vào thế kỷ thứ V Tây lịch.
Xem chi tiết »