Phật học » Luật tạng

Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Cương Giới - Hòa thượng Thích Trí Thủ
Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Cương Giới - Hòa thượng Thích Trí Thủ
Ý Nghĩa của Cương Giới Tiếng Phạn nói là sīma [1], có nghĩa là biên giới, biên thùy hay đường ranh phân chia hai khu vực khác nhau, như đường ranh phân chia giới hạn lãnh thổ của hai nước ở sát nhau chẳng hạn...
Xem chi tiết »
VĂN CẢNH SÁCH CỦA TỔ QUI SƠN
VĂN CẢNH SÁCH CỦA TỔ QUI SƠN
Tông Quy Ngưỡng do Ngài Thiền Sư Đại viên thành lập ở núi Đại Qui đã thất truyền từ lâu, nhưng tư tưởng và Thiền phong của phái này vẫn còn ảnh hưởng rất sâu đậm trong các Tông phái Phật giáo.
Xem chi tiết »