Nghiên cứu

TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO
TINH THẦN NHẬP THẾ CỦA PHẬT GIÁO
Hàng năm, vào mùa sen nở tháng Tư âm lịch, Tăng Ni Phật tử Việt Nam hòa cùng niềm hân hoan của Phật giáo đồ trên toàn thế giới kính mừng ngày Đại lễ Đức Thế Tôn Đản sinh, một trong những sự kiện quan trọng và hy hữu liên quan đến cuộc đời của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni.
Xem chi tiết »