Nghiên cứu

Trách nhiệm xã hội của Phật giáo
Trách nhiệm xã hội của Phật giáo
LTS. Trung tuần tháng 11 vừa qua, tại Quảng Ninh đã diễn ra Hội thảo quốc tế chủ đề “Phật giáo châu Á và Việt Nam trong tiến trình phát huy văn hóa dân tộc” ...
Xem chi tiết »
Đại lễ VESAK 2014 và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc
Đại lễ VESAK 2014 và các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc
Chủ đề VESAK 2014 “ Phật giáo góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hiệp Quốc” là vấn đề mang tầm vóc quốc tế...
Xem chi tiết »
Vài nét về đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Vài nét về đạo Phật và Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Trải qua hơn 25 thế kỷ tồn tại và phát triển, đạo Phật du nhập vào trên 100 nước trên thế giới, ở hầu khắp các châu lục nhưng luôn với trạng thái ôn hoà, chưa bao giờ đi liền với chiến tranh xâm lược...
Xem chi tiết »
Hãy thận trọng nói về tâm linh
Hãy thận trọng nói về tâm linh
"Để kết thúc, xin nhấn mạnh rằng, niềm tin vào sự huyền bí là nhu cầu có thật của con người, và theo các nhà khoa học, nó lớn hơn mọi chứng cớ phản bác".(Theo Đỗ Kiên Cường, Tâm linh và Mê tín)...
Xem chi tiết »
Đạo đức Phật giáo từ điểm nhìn giới không sát sanh
Đạo đức Phật giáo từ điểm nhìn giới không sát sanh
Thực thi giới không sát sanh là chúng ta đang nuôi dưỡng tâm từ, vô tham, vô sân, vô si...
Xem chi tiết »
Tìm hiểu danh xưng Bồ Tát Quán Thế Âm
Tìm hiểu danh xưng Bồ Tát Quán Thế Âm
Với lòng từ bi vô lượng, Quán Thế Âm thể hiện sức mạnh huyền diệu cứu giúp mọi chúng sinh quán tưởng đến mình lúc gặp hiểm nguy. Trong nhân gian, Quán Thế Âm là vị bảo hộ tránh khỏi tai hoạ và giúp người phụ nữ không con cầu tự...
Xem chi tiết »