Văn hoá-Văn học » Lịch sử » Nhân vật

Khuông Việt đại sư - một thiền sư tiêu biểu trong buổi đầu dựng nước
Khuông Việt đại sư - một thiền sư tiêu biểu trong buổi đầu dựng nước
Phật giáo đã đồng hành cùng dân tộc Việt gần 2000 năm. Trong suốt thời gian đó, dù ở thời điểm nào khi đất nước cần, thì Phật giáo, mà cụ thể là các tăng ni đều sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân...
Xem chi tiết »
Tiểu sử đại lão Hòa thượng Thích Hành Trụ (1904-1984)
Tiểu sử đại lão Hòa thượng Thích Hành Trụ (1904-1984)
Hòa Thượng Thích Hành Trụ Hòa Thượng pháp danh Thị An, pháp tự Hành Trụ, pháp hiệu Phước Bình, thuộc dòng Lâm Tế Chúc Thánh (1) đời thứ 42. Ngài thế danh là Lê An, sinh năm 1904 trong một gia đình trung nông tại làng Phương Lưu, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên. Thân phụ là cụ Lê Uyển, thân mẫu là bà Nguyễn Thị Sử.
Xem chi tiết »