Văn hoá-Văn học » Lịch sử » Phật giáo Việt Nam

Tiểu sử cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm
Tiểu sử cố Đại lão Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm
Hòa thượng đã hiến dâng trọn đời cho Đạo pháp và chúng sinh cũng như công tác từ thiện xã hội Trung ương, Thành phố...
Xem chi tiết »
 Mối tương tác giữa Dân tộc & Đạo pháp
Mối tương tác giữa Dân tộc & Đạo pháp
Trong lịch sử nhân loại, tôn giáo và xã hội luôn là một thực tại bất ly. Hầu như không một xã hội nào thiếu sự hiện diện của tôn giáo.
Xem chi tiết »
VÀI NÉT VỀ NGUỒN GỐC ĐẠO PHẬT Ở VIỆT NAM
VÀI NÉT VỀ NGUỒN GỐC ĐẠO PHẬT Ở VIỆT NAM
Đạo Phật đã thích ứng với hoàn cảnh lịch sử, địa lý và văn hóa của Dân tộc, hòa nhập với Dân tộc như nước với sữa, đã biến thành một cái gì đó rất gần gũi, thân thương với Dân tộc Việt Nam, với con người Việt Nam.
Xem chi tiết »