Phật học

Cách báo hiếu báo ân tốt nhất
Cách báo hiếu báo ân tốt nhất
Mùa Vu lan hay mùa báo hiếu trong đạo Phật thường gợi chúng ta nhớ đến lời dạy rất sâu sắc của Đức Phật rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật.
Xem chi tiết »
Thuyết luân hồi
Thuyết luân hồi
Tất cả chúng ta hiện giờ có mặt ở đây không phải chỉ một lần, mà là vô số lần rồi...
Xem chi tiết »