Phật học

Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Cương Giới - Hòa thượng Thích Trí Thủ
Ý Nghĩa Và Tầm Quan Trọng Của Cương Giới - Hòa thượng Thích Trí Thủ
Ý Nghĩa của Cương Giới Tiếng Phạn nói là sīma [1], có nghĩa là biên giới, biên thùy hay đường ranh phân chia hai khu vực khác nhau, như đường ranh phân chia giới hạn lãnh thổ của hai nước ở sát nhau chẳng hạn...
Xem chi tiết »
Pháp Tướng và Lược Truyện Chư Tổ Tịnh Độ Tôn
Pháp Tướng và Lược Truyện Chư Tổ Tịnh Độ Tôn
Pháp TướngLô Sơn Đông Lâm - Huệ ViễnĐại Sư Tịnh Độ Sơ Tổ - Lô Sơn Đông Lâm - Huệ Viễn Đại Sư 1. Đại Sư Huệ Viễn (334-416):người Nhạn Môn, Sơn Tây. Thuở nhỏ đi theo cậu là Lịnh Cô Thị du học ở Hứa Xương, từ thuở thiếu thời Ngài đã tinh thông Nho học, Lão Trang cùng Bách Gia Chư Tử, khi xuống miền nam tham vấn nhà nho Phạm Tuyên, nghe ngài Pháp sư Đạo An, chùa Nghiệp Trung, ở Thái Hằng Sơn hoằng dương Phật học, ..
Xem chi tiết »
THANH TỊNH ĐẠO
THANH TỊNH ĐẠO
Bản Thanh Tịnh Đạo được sư cô Trí Hải dịch từ bản The Path of purification, bản dịch Anh ngữ của Thượng toạ Nànamoli, nguyên bản Pàli do luận sư Buddhaghosa sáng tác vào thế kỷ thứ V Tây lịch.
Xem chi tiết »
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ
Tác giả: Bồ Tát Long Thọ Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập Viết dịch: Hòa Thượng Thích Trung Quân
Xem chi tiết »
VĂN CẢNH SÁCH CỦA TỔ QUI SƠN
VĂN CẢNH SÁCH CỦA TỔ QUI SƠN
Tông Quy Ngưỡng do Ngài Thiền Sư Đại viên thành lập ở núi Đại Qui đã thất truyền từ lâu, nhưng tư tưởng và Thiền phong của phái này vẫn còn ảnh hưởng rất sâu đậm trong các Tông phái Phật giáo.
Xem chi tiết »
KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI
KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI
Tu Thiền tông mau chóng thành Phật nhất, tu Tịnh độ tông còn mau chóng và chắc chắn hơn.
Xem chi tiết »