Văn hoá-Văn học » Thơ, Truyện

Hòa thượng Cua và tình mẫu tử
Hòa thượng Cua và tình mẫu tử
Hòa thượng Cua và tình mẫu tử (tức Thiền sư Tông Diễn - đời Vua Lê Hy Tông) Căn nhà lá xiêu vẹo mục nát bên bờ ao, ra vào chỉ có hai mẹ con. Mẹ buôn gánh bán bưng, tảo tần hôm sớm; đứa con trai còn nhỏ dại, đỡ đần mẹ những việc lặt vặt hàng ngày.
Xem chi tiết »