Văn bản giáo hội » Văn bản quy phạm » Thông tư

Thông Tư: Thành lập PB TTNPT các cấp và Câu Lạc Bộ TTNPT cơ sở
Thông Tư: Thành lập PB TTNPT các cấp và Câu Lạc Bộ TTNPT cơ sở
Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung ương xin thông tư đến Ban Hướng Dẫn Phật Tử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương....
Xem chi tiết »
Thông Tư: Thành lập Phân Ban Phật Tử Dân Tộc các cấp và Đạo tràng PTDT cơ sở
Thông Tư: Thành lập Phân Ban Phật Tử Dân Tộc các cấp và Đạo tràng PTDT cơ sở
Ban Hướng Dẫn Phật Tử trung ương xin thông tư đến Ban Hướng Dẫn Phật Tử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ban HDPT tỉnh) về việc thành lập Phân Ban PTDT thuộc Ban HDPT tỉnh...
Xem chi tiết »