Thư viện-Lưu trữ

Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 1981 - 1987
Hội nghị thống nhất Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ 1981 - 1987
Nhiệm kỳ I là thời kỳ xây dựng và củng cố cơ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam với 50 thành viên Hội đồng Chứng minh...
Xem chi tiết »
Đại cương chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Đại cương chương trình hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Giáo hội Phật giáo Việt Nam chủ trương phát triển tình đồng đạo với Phật tử các nước, đoàn kết hữu nghị với các tổ chức...
Xem chi tiết »
Trích báo cáo về quá trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam
Trích báo cáo về quá trình vận động thống nhất Phật giáo Việt Nam
Phật giáo đồ Việt Nam, trong mọi tình huống khó khăn của đất nước đã luôn luôn xích lại gần nhau, cố gắng tập họp hàng ngũ, xây dựng lại lực lượng, để chấn hưng đạo pháp...
Xem chi tiết »
Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII
Khai mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII
(PGVN)Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2012, Đại hội Đại biểu Phật giáo Toàn quốc lần thứ VII đã chính thức khai mạc tại Hội trường Cung Văn hóa Việt Xô. Chứng minh Đại hội có đức Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ - Pháp chủ GHPGVN; Chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành cả nước cùng về tham dự...
Xem chi tiết »
Lời kêu gọi của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam
Lời kêu gọi của Hội nghị Đại biểu Thống nhất Phật giáo Việt Nam
Các đại biểu bất luận ở tổ chức, giáo hội, hệ phái nào, cũng đều đem tất cả nhiệt tình và thành tâm thiện chí...
Xem chi tiết »