Phật học » Triết học

Nguyên lý vô thường trong triết học Phật giáo
Nguyên lý vô thường trong triết học Phật giáo
“Tất cả là vô thường” là một trong ba nguyên lý căn bản của Phật giáo (vô thường, vô ngã và niết-bàn tịch tịnh). Ba nguyên lý[1] này dựa trên toàn bộ cấu trúc của đạo Phật: Phật giáo Nguyên thủy, Phật giáo Tiểu thừa và Phật giáo Đại thừa...
Xem chi tiết »
Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng
Phật Thích Ca nói về sự bố thí trong các kinh tạng
Nếu là phật tử, nên cúng dường những người tật bệnh như cúng dường chư Phật không khác...
Xem chi tiết »
Sáu pháp ba-la-mật
Sáu pháp ba-la-mật
Ảnh hưởng thánh thiện của Đức Phật lan rộng không ngừng, vượt khỏi không gian hạn hẹp của xứ Ấn cũng như vượt qua thời gian hơn hai mươi lăm thế kỷ, để trở thành mô hình kiểu mẫu chỉ đạo cho toàn thể nhân loại ngày nay.
Xem chi tiết »
Những lời dạy của các Cao Tăng Phật giáo Việt Nam
Những lời dạy của các Cao Tăng Phật giáo Việt Nam
Có những triết gia, nhà tư tưởng, nhà văn, nhà thơ, nhà văn hóa, lãnh đạo tôn giáo, cao tăng Phật giáo, hoặc người ẩn tu ưa trầm tư.... Lời của họ nói ra, viết ra thường trở thành mực thước, giá trị thời gian bền lâu, là kim chỉ nam cho người đương thời và hậu thế suy ngẫm thực hiện theo...
Xem chi tiết »