Văn bản giáo hội

Chương trình tưởng niệm 20 năm ngày viên tịch và Hội thảo khoa học về đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN
Chương trình tưởng niệm 20 năm ngày viên tịch và Hội thảo khoa học về đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN
Chương trình tưởng niệm 20 năm ngày viên tịch và Hội thảo khoa học về đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN...
Xem chi tiết »
Thông Tư: Thành lập PB TTNPT các cấp và Câu Lạc Bộ TTNPT cơ sở
Thông Tư: Thành lập PB TTNPT các cấp và Câu Lạc Bộ TTNPT cơ sở
Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung ương xin thông tư đến Ban Hướng Dẫn Phật Tử các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương....
Xem chi tiết »
Thông Tư: Thành lập Phân Ban Phật Tử Dân Tộc các cấp và Đạo tràng PTDT cơ sở
Thông Tư: Thành lập Phân Ban Phật Tử Dân Tộc các cấp và Đạo tràng PTDT cơ sở
Ban Hướng Dẫn Phật Tử trung ương xin thông tư đến Ban Hướng Dẫn Phật Tử các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ban HDPT tỉnh) về việc thành lập Phân Ban PTDT thuộc Ban HDPT tỉnh...
Xem chi tiết »
Thông báo: Kêu gọi đóng góp bài viết tham luận cho “Hội thảo Khoa học và Đại lễ Phật Đản 2014”
Thông báo: Kêu gọi đóng góp bài viết tham luận cho “Hội thảo Khoa học và Đại lễ Phật Đản 2014”
Với tinh thần tất cả dành cho ngày Đại lễ Phật đản, thực hiện lời kêu gọi của HĐTS GHPGVN và Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Phật đản LHQ...
Xem chi tiết »