BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG

2013-07-05 3,385

BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 - 2017)

Theo Quyết định số: 280/2013/QĐ.HĐTS ngày 08 tháng 8 năm 2013

 

I. BAN CHỨNG MINH:

Hòa thượng Thích Trí Quảng

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Hòa thượng Dương Nhơn

Hòa thượng Thích Giác Toàn

Hòa thượng Thích Thiện Tâm

Hòa thượng Thích Như Niệm

Hòa thượng Thích Thanh Sơn.

II. BAN THƯỜNG TRỰC BAN HOẰNG PHÁP TRUNG ƯƠNG:

01.Trưởng ban : HT. Thích Bảo Nghiêm (Hà Nội)

02.Phó Trưởng ban Thường trực : TT. Thích Tấn Đạt (Tp. HCM)

03.Phó Trưởng ban Thường trực : HT. Thích Quang Nhuận (TT. Huế)

04.Phó Trưởng ban Thường trực : TT. Thích Thanh Giác (Tp. Hải Phòng)

05.Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký : TT. Thích Huệ Thông (Bình Dương)

06.Phó Trưởng ban : HT. Thích Minh Chơn (Tp. HCM)

07.Phó Trưởng ban : HT. Thích Thiện Trí (TP. HCM)

08.Phó Trưởng ban PT. Hội thi giáo lý : HT. Thích Thiện Bảo (TP. HCM)

09.Phó Trưởng ban PT. THHPV Phật tử : HT. Thích Thanh Hùng (TP. HCM)

10.Phó Trưởng ban PT. Biên soạn giáo lý : HT. Thích Giác Liêm (Tp. HCM)

11.Phó Trưởng ban PT. Giảng sư đoàn : TT. Thích Minh Thiện (Long An)

12.Phó Trưởng ban PT. Khất sĩ : TT. Thích Minh Thành (Tp. HCM)

13.Phó Trưởng ban PT. PG Nam Tông : TT. Thích Bửu Chánh ( Đồng Nai)

14.Phó Trưởng ban PT. PG người Hoa : TT. Thích Duy Trấn (TP. HCM)

15.Phó Trưởng ban PT. PG NT Khmer : HT. Danh Đổng (Kiên Giang)

16.Phó Trưởng ban PT. Các Khóa tu : TT. Thích Chân Tính (TP. HCM)

17.Phó Thưởng ban PT Phật giáo Quốc tế : TT. Thích Thanh Phong (TP. HCM)

18.Phó Trưởng ban PT. Văn hóa - Văn nghệ : TT. Thích Chiếu Tạng (Hà Nội)

19.Phó Trưởng ban PT. Thanh thiếu niên PT : TT. Thích Nhật Từ (TP. HCM)

20.Phó Trưởng ban PT. 2 lớp Đào tạo GS : TT. Thích Giác Trí (Tp. HCM)

21.Phó Trưởng ban PT. Từ Thiện : TT. Thích Từ Nghiêm (Tp. Đà Nẵng)

22.Phó Trưởng ban PT. Truyền thông : ĐĐ. Thích Phước Nghiêm (Tp. HCM)

23.Phó Trưởng ban PT. Tổ chức sự kiện : ĐĐ. Thích Minh Nhẫn (Kiên Giang)

24.Phó Trưởng ban : TT. Thích Thông Phương (Lâm Đồng)

25.Phó Thư ký : TT. Thích Huệ Phước (TT. Huế)

26.Phó Thư ký (Phụ trách VP. phía Bắc) : ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ (Hà Nội)

27.Phó Thư ký : ĐĐ. Thích Đức Lợi (Ninh Bình)

28.Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng : ĐĐ. Thích Thiện Thật (TP. HCM)

29.Ủy viên Thường trực : TT. Danh Lung (Tp. HCM)

30.Ủy viên Thường trực : TT. Thích Thọ Lạc (Nghệ An)

31.Ủy viên Thường trực:TT. Thích Thiện Toàn (Đà Nẵng)

32.Ủy viên Thường trực PT. Khất Sĩ : TT. Thích Giác Pháp (TP. HCM)

33.Ủy viên Thường trực: TT. Thích Trí Chơn (Tp. HCM)

34.Ủy viên Thường trực: TT. Thích Phước Đạt (Tp. HCM)

35.Ủy viên Thường trực : TT. Thích Đồng Nguyện (QuảngNam)

36.Ủy viên Thường trực : TT. Thích Đạt Đức (Tp. HCM)

37.Ủy viên Thường trực : TT. Thích Nhật Hỷ (TP. HCM)

38.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Đức Trường (TP. HCM)

39.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Tâm Thuần (Hà Nội)

40.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Thiện Minh (NT-Tp. HCM)

41.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Tâm Minh (Thanh Hóa)

42.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Quảng Truyền (Lạng Sơn)

43.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Thanh Định (Thái Bình)

44.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Đạo Phước (Tp. HCM)

45.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Quang Thạnh (TP. HCM)

46.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Đức Nguyên (Hòa Bình)

47.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Quảng Tiến (Tp. HCM)

48.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Phước Tiến (Tp. HCM)

49.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Quảng Biên (Nam Định)

50.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Minh Thuận (Phú Thọ)

51.Ủy viên Thường trực : ĐĐ. Thích Thanh Trung (Tuyên Quang)

52.Ủy viên Thường trực : NS. Thích Nữ Diệu Hương (Hải Dương)

53.Ủy viên Thường trực : NS. Thích Nữ Tâm Chính (Hải Phòng)

54.Ủy viên Thường trực : SC. Thích Nữ Hương Nhũ (Bình Dương)

55.Thủ quỹ : NS. Thích nữ Hòa Liên (Tp. HCM)

56.Phó Thủ quỹ:NS. Thích Nữ Như Thảo (Tp. HCM)

57.Phó Thủ quỹ : SC. Thích Nữ Đồng Hòa (Hà Nội)

58.Phó Thủ quỹ : SC. Thích Nữ Tịnh Quán (Hà Nội)

 

 

III.Các Phân ban Phụ trách chuyên môn:

1.Biên soạn giáo lý:

-HT. Thích Giác Liêm : Tp. HCM

- TT. Thích Thông Huệ : Khánh Hòa

- ĐĐ. Thích Tâm Thuần : Tp. Hà Nội

- ĐĐ. Thích Thông Triêm : Bình Thuận

- ĐĐ. Thích Di Sơn : Hà Nội

- SC. Thích Nữ Chúc Hiếu : Tp. HCM

- SC. Thích Nữ Hương Nhũ : Bình Dương

2.Đào Tạo Giảng sư

-TT. Thích Giác Trí : Tp. HCM

-TT. Thích Nhật Hỷ : Tp. HCM

- TT. Thích Giác Tín : Tp. HCM

- TT. Thích Thiện Ý : Tp. HCM

- TT. Thích Thanh Phúc : Hà Nội (Chùa Triệu Khánh)

- ĐĐ. Thích Đức Hậu : Tp. HCM.

- ĐĐ. Thích Chiếu Khánh : Tp. HCM

- ĐĐ. Thích Trí Thọ : Bến Tre

- ĐĐ. Thích Thiện An : Đồng Tháp

- ĐĐ. Thích Tịnh Tâm : Đồng Tháp

3.Giảng Sư đoàn:

-TT. Thích Minh Thiện : Long An

-HT. Thích Giác Hạnh : Bà Rịa - Vũng Tàu

-HT. Thích Lệ Đức : Bến Tre

-TT. Thích Quảng Hòa : Tp. HCM

-TT. Thích Nhật Quang : Sóc Trăng

-TT. Thích Thanh Vân : Hải Dương

-TT. Thích Huệ Đăng : Lâm Đồng

-ĐĐ. Thích Minh Thành : Tp. Cần Thơ

-ĐĐ. Thích Tâm Thuần : Hà Nội

-ĐĐ. Thích Thiện Thuận : Bà Rịa - Vũng Tàu

-ĐĐ. Thích Phước Tiến : Tp. HCM

-ĐĐ. Thích Quảng Tiến : Tp. HCM

-ĐĐ. Thích Trí Châu : Tp. HCM

-ĐĐ. Thích Trí Huệ : Cà Mau

-ĐĐ. Thích Tâm Hoan : Hà Nội

-ĐĐ. Thích Lệ Minh : TP. HCM

-ĐĐ. Thích Đức Thường : Hà Nội

-ĐĐ. Thích Thiện Xuân : Tp. HCM

4.Hội thi Giáo lý:

-HT. Thích Thiện Bảo : Tp. HCM

-HT. Thích Minh Hiền : Tp. HCM

-HT. Thích Phước Tú : Vĩnh Long

-HT. Thích Trí Viên : Khánh Hòa

-HT. Thích Tâm Linh : Trà Vinh

-HT. Thích Nguyên Thiện : Tp. HCM

-TT. Thích Viên Giác : Tp. HCM

-TT. Thích Hải Tạng : Quảng Trị

-ĐĐ. Thích Thanh Thắng : Hải Dương

-ĐĐ. Thích Long Vân : Vĩnh Long

-ĐĐ. Thích Chiếu Dụng : Hậu Giang

5.Tập huấn Hoằng pháp viên Phật tử

-HT. Thích Thanh Hùng : TP. HCM

-TT. Thích Thiện Toàn : Tp. Đà Nẵng

-TT. Thích Hạnh Thể : Ninh Thuận

- TT. Thích Thường Chiếu : Quảng Bình

- TT. Thích Viên Thanh : Lâm Đồng

- TT. Thích Giác Nhân : Tiền Giang

- TT. Thích Thiện Nghĩa : Tp. HCM

- ĐĐ. Thích Quảng Truyền : Lạng Sơn

- ĐĐ. Thích Pháp Minh : Bắc Giang

- ĐĐ. Thích Quảng Biên : Nam Định

- ĐĐ. Thích Thông Phổ : Tp. HCM

- ĐĐ. Thích Trí Như : Hà Nội

- ĐĐ. Thích Tiến Thông : Hà Nội

- ĐĐ. Thích Minh Thuận : Phú Thọ

6.Tổ chức sự kiện

-ĐĐ. Thích Minh Nhẫn : Kiên Giang

- ĐĐ. Thích Đạo Phước : Tp. HCM

- ĐĐ. Thích Thanh Trung : Tuyên Quang

- ĐĐ. Thích Hạnh Nhẫn : Hà Tĩnh

- ĐĐ. Thích Minh Quang : Tp. HCM

- ĐĐ. Thích Quảng Lực : Tp. HCM

- ĐĐ. Thích Minh Đăng : Hà Nội

- ĐĐ. Thích Tâm Hoa : Tp. HCM

- ĐĐ. Thích Thiện Minh : Tp. HCM

- ĐĐ. Thích Quảng Pháp : Tp. HCM

- ĐĐ. Thích Pháp Trí : Kiên Giang

- ĐĐ. Thích Minh Đồng : Hà Nội

-ĐĐ. Thích Thông Đạo : Tp. Đà Nẵng

-ĐĐ. Thích Thanh Phương : Tuyên Quang

7.Văn hóa, văn nghệ

-TT. Thích Chiếu Tạng : Hà Nội

-ĐĐ. Thích Huệ Vinh : Đà Nẵng

-ĐĐ. Thích Nghiêm Bình : Tây Ninh

- ĐĐ. Thích Tuệ Hải : Đồng Nai

- ĐĐ. Thích Thanh Quang : Hưng Yên

- ĐĐ. Thích Đồng Thành : Bình Định

- ĐĐ. Thích Bản Điền : Hải Phòng

- ĐĐ. Thích Phước Ngọc : Vĩnh Long

- SC. Thích Nữ Diệu Huệ : Long An

8.Phật giáo Quốc tế:

-TT. Thích Thanh Phong: Tp. HCM

-TT. Thích Minh Trí : Vĩnh Phúc

- TT. Thích Giác Hiệp : Lào Cai

- TT. Thích Giác Dũng : Tp. HCM

- TT. Danh Phản : Kiên Giang

- ĐĐ. Thích Minh Quang : Ninh Bình

- ĐĐ. Thích Quảng Phú : Hà Nội

- NS. Thích nữ Huệ Liên : Tp. HCM

- NS. Thích Nữ Phụng Liên : Tp. HCM

- SC. Thích Nữ Diệu Tâm : Hà Nội

9.Phật giáo Nam Tông

-TT. Thích Bửu Chánh : Đồng Nai

-TT. Thích Thiện Hạnh : Tp. HCM

-ĐĐ. Thích Thiện Minh (NT) : Tp. HCM

-ĐĐ. Thích Chánh Định : Đồng Nai

-ĐĐ. Thích Tuệ Quyền : Đồng Nai

10.Phật giáo khất sĩ

-TT. Thích Minh Thành : Tp. HCM

- TT. Thích Giác pháp :Tp. HCM

-HT. Thích Giác Quang: Đồng Nai

- TT. Thích Minh Thuấn : Bình Dương

-TT. Thích Giác Tâm: Gia Lai

- TT. Thích Minh Bửu : Tây Ninh

-ĐĐ. Thích Giác Hoàng : Tp. HCM

- NS. Thích Nữ Tuệ Liên : Đồng Nai

- SC Thích nữ Chương Liên : Long An

-Thêm NS Tín Liên

11.Phật giáo Nam tông Khmer

-HT. Danh Đổng : Kiêng Giang

-HT. Kim Thone : Trà Vinh

-HT. Danh Lân : Kiên Giang

-HT. Chau Prós : An Giang

- TT. Danh Lung : Tp. HCM

-TT. Sơn Ngọc Huynh : Vĩnh Long

-TT. Chau Pron : An Giang

12.Tổ chức các Khóa tu

-TT. Thích Chân Tính: Tp. HCM

-TT. Thích Thiện Bình : An Giang

-ĐĐ. Thích Thanh Định : Thái Bình

-ĐĐ. Thích Hiển Thiện : Quảng Ninh

-ĐĐ. Thích Minh Đồng : Hà Nội

-ĐĐ. Thích Phước Thắng : Kiên Giang

-ĐĐ. Thích Tâm Quán : Bắc Ninh

-ĐĐ. Thích Thanh Tâm : Tp. Đà Nẵng

-ĐĐ. Thích Tâm Quang : Hà Tĩnh

-NS. Thích Nữ Diệu Hương : Hải Dương

13.Thanh thiếu niên Phật tử

-TT. Thích Nhật Từ: Tp. HCM

-TT. Thích Thanh Hùng : Hà Nam

-ĐĐ. Thích Tâm Thành : Nghệ An

-ĐĐ. Thích Minh Thuận : Phú Thọ

-ĐĐ. Thích Thiện Phúc : Bạc Liêu

-ĐĐ. Thích Nguyên Tú : Bình Phước

-ĐĐ. Thích Tâm Phong : Hà Tĩnh

-ĐĐ. Thích Phước Huệ : Đồng Tháp

-ĐĐ. Thích Tuệ Nhật : Tp. HCM

-NS. Thích Nữ Tâm Chính : Hải Phòng

-NS. Thích Nữ Diệu Ngân : Hải Dương

14.Thông tin truyền thông (tạp chí, Website)

-ĐĐ. Thích Phước Nghiêm : Tp. HCM

- TT. Thích Thiện Xuân : Đồng Tháp

- ĐĐ. Thích Lệ Trí : Long An

- ĐĐ. Thích Minh Tánh : Ninh Thuận

- ĐĐ. Thích Nguyên Minh : Phú Yên

- ĐĐ. Thích Thông Pháp : Quảng Ngãi

- CS. Diệu Thái (Nguyễn Tường Cẩm Vân) : Hà Nội

15.Dân tộc, vùng sâu vùng xa:

-ĐĐ. Thích Đức Nguyên : Hòa Bình

-ĐĐ. Thích Trí Minh : Đak Lak

-ĐĐ. Thích Chiếu Ý : Đak Nông

-ĐĐ. Thích Quang Hạnh : Kon Tum

-ĐĐ. Thích Chơn Lý : Bình Phước

-ĐĐ. Thích Giác Minh : Vĩnh Phúc

-ĐĐ. Thích Thanh Đường : Cao Bằng

-ĐĐ. Thích Chúc Tiếp : Thái Nguyên

-ĐĐ. Thích Trung Kính : Yên Bái

-ĐĐ. Thích Nguyên Toàn : Hà Giang

-ĐĐ. Thích Thanh Phúc : Tuyên Quang

-ĐĐ. Thích Thanh Dương :Lào Cai.Gửi bài viết phản hồi

No captcha image