BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG

2013-07-05 2,494
BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG GHPGVN
NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)
Theo Quyết định số: 230/2013/QĐ.HĐTS ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

I. CHỨNG MINH:

1. Hòa thượng Thích Thanh Sam (Bắc Ninh)

2. Hòa thượng Thích Hiển Tu (Tp. Hồ Chí Minh)

3. Hòa thượng Thích Giác Tường (Tp. Hồ Chí Minh)

4. Hòa thượng Thích Viên Minh (Tp. Hồ Chí Minh)

II. THƯỜNG TRỰC BAN NGHI LỄ TRUNG ƯƠNG:

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.

Trưởng ban

HT. Thích Trí Tâm

Khánh Hòa

2.

Phó Trưởng ban Thường trực

HT. Thích Huệ Minh

Tp. HCM

3.

Phó Trưởng ban Thường trực

(phụ trách phía phía Bắc)

HT. Thích Thanh Nhã

Hà Nội

4.

Phó Trưởng ban

đặc tráchPhật giáo Nam tông Khmer

HT. Thạch Huônl

Sóc Trăng

5.

Phó Trưởng ban kiêm Giảng huấn

HT. Thích Minh Nghĩa

Tp. HCM

6.

Phó Trưởng bankiêmTrưởng ban Tài chánh

HT. Thích Phước Trí

Tp. HCM

7.

Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký

HT. Thích Giác Liêm

Tp. HCM

8.

Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban biên soạn Giáo án Nghi lễ

TT. Thích Lệ Trang

Tp. HCM

9.

Phó Trưởng ban

đặc trách Hệ phái Khất sĩ

TT. Thích Giác Pháp

Tp. HCM

10.

Phó Trưởng ban

đặc trách Phật giáo Nam tông Kinh

TT. Thích Tăng Định

Tp. HCM

11.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Trí Giác

Bình Định

12.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Minh Châu

Khánh Hòa

13.

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Thanh Đường

Cao Bằng

14.

Phó Thư ký

kiêm Chánh Văn phòng (phía Nam)

TT. Thích Hạnh Trí

Tp. HCM

15.

Phó Thư ký

kiêm Chánh Văn phòng (phía Bắc)

ĐĐ. Thích Thanh Lợi

Nam Định

16.

Phó Thư ký

kiêm Phó Văn phòng (phía Nam)

ĐĐ. Thích Phước Triều

Tp. HCM

17.

Thủ quỹ

HT. Thích Tắc Ngộ

Long An

18.

Ủy viên Thường trực

kiêm Phó ban tài chánh

TT. Thích Truyền Cường

Tp. HCM

19.

Ủy viên Thường trực

HT. Chau Sơn Hy

An Giang

20.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích An Điền

Quảng Ngãi

21.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Tịnh Giác

Tp. HCM

22.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Giải Trọng

Quảng Nam

23.

Ủy viên Thường trực

HT. Thích Trí Phát

Sóc Trăng

24.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thiện Huệ

Tp. Cần Thơ

25.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Phước Minh

TT. Huế

26.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Thanh Tùng

Tp. HCM

27.

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Quảng Chơn

Tp. HCM

 

ỦY VIÊN:

28.

Ủy viên

HT. Thạch Oai

Trà Vinh

29.

Ủy viên

HT. Thích Trí Châu

BR – VT

30.

Ủy viên

HT. Thích Thanh Liên

Gia Lai

31.

Ủy viên

HT. Thích Quảng Kim

Tây Ninh

32.

Ủy viên

HT. Thích Huệ Tâm

Vĩnh Long

33.

Ủy viên

HT. Thích Huệ Liên

BR - VT

34.

Ủy viên

HT. Thích Hạnh Trân

Tiền Giang

35.

Ủy viên

HT. Thích Phước Tú

Đồng Nai

36.

Ủy viên

TT. Thích Viên Minh

Trà Vinh

37.

Ủy viên

TT. Thích Nhựt Tu

Tp. HCM

38.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Huỳnh

Nam Định

39.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Hưởng

Hà Nam

40.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Tình

Ninh Bình

41.

Ủy viên

TT. Thích Minh Tuấn

Hà Nội

42.

Ủy viên

TT. Thích Huệ Đăng

Lâm Đồng

43.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Đạo

Bình Thuận

44.

Ủy viên

TT. Thích Minh Thành

Tp. Đà Nẵng

45.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Tín

An Giang

46.

Ủy viên

TT. Thích Phước Minh

Cà Mau

47.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Tánh

Kiên Giang

48.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Niệm

Ninh Thuận

49.

Ủy viên

TT. Thích Giác Duyên

Gia Lai

50.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Hạnh Đạt

Tp. HCM

51.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Bạc Liêu

52.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Chí

Bình Dương

53.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Hải Thông

Đak Lak

54.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nhuận Bảo

Kon Tum

55.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Chí

Đồng Tháp

56.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Sanh

Hậu Giang

57.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Mẫn

Bến Tre

58.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Giáo

Phú Yên

59.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Huệ

Bình Phước

60.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nhuận Lợi

Đak Nông

61.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tín Thuận

Quảng Trị

62.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phổ Văn

Quảng Bình

63.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Lịch

Quảng Ninh

64.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Phương

Hà Tĩnh

65.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Vượng

Thái Bình

66.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Hiền

Thanh Hóa

67.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Phúc

Tuyên Quang

68.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Minh

Vĩnh Phúc

69.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Huy

Yên Bái

70.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạo Quảng

Thái Nguyên

71.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Cường

Hải Dương

72.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tục Nhân

Tp. Hải Phòng

73.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Thiện

Cao Bằng

74.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đức Nguyên

Hòa Bình

75.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Viên Tựu

Nghệ An

76.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Bản Huy

Lạng Sơn

77.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Viên

Hưng Yên

78.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Phúc

Bắc Ninh

79.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạo Sơn

Phú Thọ

80.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Anh

Bắc Giang

81.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chân Tín

Lào Cai

 

ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT:

82.

Ủy viên dự khuyết

TT. Thích Thông Đức

Tp. HCM

83.

Ủy viên dự khuyết

ĐĐ. Thích Thanh Nguyện

Hà Nội

84.

Ủy viên dự khuyết

ĐĐ. Thích Đức Tiến

Hà Nội

85.

Ủy viên dự khuyết

ĐĐ. Thích Quảng Tĩnh

Hà Nội

86.

Ủy viên dự khuyết

ĐĐ. Thích Minh Đăng

Hà Nội

 


Gửi bài viết phản hồi

No captcha image