BẢN TIN THÁNG 12 NĂM 2016

2017-01-07 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

------------------

BẢN TIN THÁNG 12 NĂM 2016

 

Ngày 05 tháng 12 năm 2016:

Được tin Trưởng lão Hòa thượng thượng Minh hạ Học, Chủ tịch Hội đồng Tư nghị Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Viện trưởng Phân viện núi Linh Nham Tô Châu Phật học Viện Trung Quốc, Viện trưởng Phân việu núi Thê Hạ Nam Kinh Phật học Viện Trung Quốc, Chủ tịch danh dự Hiệp hội Phật giáo tỉnh Giang Tô, Phương trượng Tổ đình Linh Nham Tô Châu, bậc cao Tăng của Tịnh Độ Tông, viên tịch ngày 02 tháng 12 năm 2016.

Sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng là một sự mất mát lớn lao đối với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc, Chư Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Trung Quốc và Môn đồ Pháp quyến. Trung ương GHPGVN đã có thư Phân ưu cùng Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc.

Thư Phân ưu do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN ấn ký.

Ngày 09 tháng 12 năm 2016:

Tại Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN – Thiền viện Quảng Đức, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Ban Thường trực HĐTS phía Nam kết hợp cùng Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tổ chức lễ tưởng niệm lần thứ 23 ngày Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - cố Đại lão HT.Thích Đức Nhuận cùng hiệp kỵ chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, chư sơn thiền đức Hội đồng trưởng lão của các tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam.

Quang lâm chứng minh và tham dự có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm: HT.Thích Đức Nghiệp, Phó Pháp chủ HĐCM; HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Viên Giác, UV. TT HĐCM; HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; HT. Thích Thiện Tánh, HT. Thích Thiện Tâm đồng Phó Chủ tịch HĐTS; cùng chư tôn đức HĐTS, Văn phòng II TƯGH; BTS GHPGVN TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương; 24 BTS GHPGVN quận, huyện, Tăng Ni trường Cao Trung Phật học TP.HCM, Tăng Ni các tự viện TP.HCM, cùng đại diện Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận TQVN, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban MTTQVN TP, Ban Tôn giáo thành phố, các ban, ngành quận 3, phường 8 sở tại.

Thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN - cố Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận, pháp hiệu Thanh Thiệu, pháp danh Đức Huy, thế danh Phạm Đức Hạp, sinh năm 1897 tại Hải Hậu, Nam Định; xuất gia năm 20 tuổi (1917), thị tịch năm 1993, trụ thế 97 năm, hạ lạp 77 năm.

Thay mặt trung ương Giáo hội, BTS PG TP, HT.Thích Trí Quảng đọc lời tưởng niệm tri ân công đức sâu dày của Đức Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN và chư tôn đức thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN, chư sơn thiền đức Hội đồng Trưởng lão các Tổ chức Giáo hội, Hệ phái Phật giáo Việt Nam, chư tôn thiền đức tiền bối hữu công đã hy sinh cho Đạo pháp, Dân tộc.

Trước Giác linh đài cố Đại lão Hòa thượng Đệ nhất Pháp chủ GHPGVN, trong giờ phút thiêng liêng, khói trầm hương quyện tỏa, TT.Thích Lệ Trang, Phó Trưởng ban Nghi lễ T.Ư, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo Thành phố xướng lễ cúng dường Tam bảo. 

Chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, 24 BTS GHPGVN quận, huyện, Tăng Ni, Phật tử thành kính dâng nén tâm hương cúng dường, đồng tụng niệm, nhất tâm, thành kính tưởng niệm công đức và đạo hạnh của cố Đại lão Hòa thượng cùng chư tôn thiền đức tiền bối hữu công, nguyện báo đáp công ân cao dày của các bậc tiền nhân đối với Đạo pháp và Dân tộc. Đồng thời thể hiện mối tâm giao, tình Pháp lữ đời đời trong Chánh pháp.

Ngày 10 tháng 12 năm 2016:

Được sự chấp thuận của Ban Tôn giáo Chính phủ, Chính quyền tỉnh Ban Rịa – Vũng Tàu, tại chùa Phật Quang, huyện Tân Thành, nhân kỷ niệm 70 năm ngày toàn quốc kháng chiến, hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương GHPGVN kết hợp với Ban Kinh tế Tài chánh Trung ương trọng thể tổ chức Đại lễ Cầu siêu tưởng niệm chư anh linh, anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập và thống nhất đất nước.

Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có: HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN; HT.Thích Giác Cầu, Thành viên HĐCM; HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, trưởng Ban Tăng sự T.Ư; HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Kiểm soát Trung ương; HT.Thích Huệ Trí, Trưởng ban pháp chế T.Ư; HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Huệ Minh, HT.Thích Thiện Đức, Ủy viên Thường trực HĐTS, cùng chư tôn đức HĐTS, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội, các Ban Viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh thành phố và đông đảo Tăng, Ni Phật tử tham dự.

Về phía Đảng và Nhà nước có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính Trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN; Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, cùng lãnh đạo các Sở, Ban ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương về tham dự.

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã phát biểu khai mạc buổi lễ: Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, mỗi lần trước họa ngoại xâm, toàn thể quốc dân đồng bào đã nhất tề đứng dậy chống giặc cứu nước, bảo vệ bờ cõi sơn hà trước lời hiệu triệu sục sôi hành khí "Nam quốc sơn hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo…” khẳng định ý chí quyết tâm bảo vệ nền độc lập, thống nhất Tổ quốc với chân lý "Không có gì quý hơn độc lập tự do”, với một ý chí "quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, một thái độ dứt khoát và kiên định: "Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”. Từ đó, biết bao người con ưu tú trên khắp mọi miền đất nước trong đó có sự hy sinh xương máu của Tăng Ni, Phật tử Phật giáo Việt Nam đã ngã xuống để đổi lấy độc lập tự do cho dân tộc, với chiến thắng lịch sử mùa xuân năm 1975.

Đại lễ Cầu siêu anh linh anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, độc lập và thống nhất đất nước là cách thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của Đạo Phật. Quả thật, "Người đang sống nhớ thương người đã khuất. Khắc đá làm bia dựng giữa đất trời”. Với lòng tưởng niệm vô biên, biết ân vô hạn, đồng cảm vô tận, lòng từ bi chan hòa pháp giới, sẽ giao cảm với anh linh các anh hùng liệt sỹ trong thế giới vô hình. Bằng Phật lực gia trì, năng lực chú nguyện của chư Tôn đức Tăng Ni, tiếng kinh siêu độ, một dạ chí thành, lắng lòng thanh tịnh, xin cầu nguyện anh linh các anh hùng chiến sĩ, đồng bào tử nạn đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, luôn được thảnh thơi trong cõi Tịnh. đồng cầu nguyện cho những người còn sống luôn được hạnh phúc, an lạc trong một xã hội chan chứa tình người, một đất nước độc lập tự do.

Thay mặt Đảng và Nhà nước, ông Nguyễn Thiện Nhân đã có lời phát biểu:"Đầu tiên, thay mặt Đảng, Nhà Nước, và thân nhân Anh hùng Liệt sĩ qua các thời kỳ gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Trung ương GHPGVN, Tăng Ni Phật tử có mặt đã thành tâm tổ chức và tham dự cầu nguyện trong buổi lễ hôm nay. Để nhìn lại quá khứ mà thầm biết ơn những Anh hùng Liệt sĩ đã ngã xuống cho quê hương, cho đất nước có ngày hòa bình hôm nay. Tại đất Bà Rịa – Vũng Tàu này cũng là quê hương của người chiến sĩ trẻ năm xưa Võ Thị Sáu, người chiến sĩ đã lấy sự hy sinh của mình chống lại sự bạo tàn của thực dân Pháp, cũng như thể hiện tinh thần bất khuất của sự nghiệp giải phóng dân tộc trong mỗi chiến sĩ cách mạng, người dân Việt Nam.

Đại lễ cầu siêu này là cơ hội cho thế hệ hôm nay thể lòng tri ân sâu sắc, đời đời nhớ ơn những Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống cho nền Độc lập, Hòa bình của Đất nước Việt Nam. Nguyện cầu ánh sáng từ bi của Đức Phật, Bồ Tát và tha lực của chư Tăng, Ni gia nguyện cho Anh linh liệt sĩ siêu sịnh cõi an lành.”

Nhân Đại lễ Cầu siêu, Ban tổ chức Đại lễ và chùa Phật Quang tỉnh BRVT đã trao 500 triệu ủng hộ các Gia đình thương binh và liệt sĩ trong cả nước. Thay mặt Trung ương MTTQVN ông Nguyễn Thiên Nhân đã đón nhận từ HT.Thích Thiện Nhơn.

Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh, trầm hương quyện tỏa. Chư tôn Hòa thượng chứng minh đã thành kính bước lễ đài dâng hương tưởng niệm, chú nguyện bằng tiếng kinh siêu độ, một dạ chí thành, lắng lòng thanh tịnh, cầu nguyện anh linh các anh hùng chiến sĩ, đồng bào tử nạn đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, luôn được thảnh thơi trong cõi Tịnh.

Dịp này, Chùa Phật Quang cũng đón nhận tấm lòng tỳ hủy công đức của Gia đình ông Nguyện Thiện Nhân đã cúng cho Chùa một Đại Hồng Chung bằng đồng. Sau lễ Cầu siêu, Chư tôn Hòa thượng chứng minh thực hiện nghi thức sái và khai Chuông.

Tại buổi lễ, TT.Thích Chân Quang – Phó ban kinh tế - tài chánh T.Ư GH – Trụ trì chùa  Phật Quang đã thay mặt Ban tổ chức phát biểu cảm tạ kết thúc Đại lễ Cầu Siêu. Buổi lễ đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự tham dự của hàng ngàn Tăng, Ni, Phật tử, cùng đại diện các cơ quan, đoàn thể của Đảng, Nhà Nước, các tỉnh, thành phố và địa phương.

Ngày 11 tháng 12 năm 2016:

a. Cuộc họp giao ban Thường trực HĐTS khu vực phía Bắc mở rộng tháng 12/2016 đã được tổ chức tại trụ sở T.Ư GHPGVN (chùa Quán Sứ, Hà Nội), do HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS chủ trì.

Cuộc họp với sự tham dự của chư tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN: HT.Thích Bảo Nghiêm, HT.Thích Gia Quang, HT.Thích Quảng Tùng, TT.Thích Thanh Quyết cùng chư tôn đức Thường trực HĐTS, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh thành khu vực phía Bắc.

b. Ngày 11-12, Ban Hoằng pháp T.Ư GHPGVN phối hợp với Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cùng sơn môn Tổ đình Bồ Đề tổ chức Hội thảo khoa học "Tổ Nguyên Biểu (1836-1906) - Thân thế và sự nghiệp”, hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày Tổ sư khai sáng chốn Tổ Bồ Đề viên tịch - người suốt đời chuyên tâm tu tập và hoằng truyền pháp môn Tịnh độ.

Phát biểu khai mạc hội thảo, HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS nêu rõ mục đích hội thảo nhằm tôn vinh vị cao tăng có nhiều công đức đóng góp cho Đạo pháp và Dân tộc trong nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX. Trên cơ sở này, thân thế và sự nghiệp của Tổ Nguyên Biểu còn cần phải được tiếp tục nghiên cứu trên nhiều bình diện nhằm làm sáng rõ vị trí, vai trò của ngài trong sự nghiệp góp phần chấn hưng và phát triển nền đạo Phật VN...

TS.Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo phát biểu đề dẫn hội thảo gồm hai chủ đề chính: "Thân thế Tổ Nguyên Biểu, quá trình tu tập và hành đạo của Tổ; và sự nghiệp của Tổ Nguyên Biểu trong việc kiến tạo sơn môn Bồ Đề, đào tạo Tăng tài, phổ hóa Tam tạng, xiển dương pháp tu Tịnh độ nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX”.

Tại hội thảo, HT.Thích Thiện Nhơn đã có bài phát biểu quan trọng, nêu bật công đức của Tổ Nguyên Biểu trong việc hoằng truyền Chánh pháp, đặc biệt đã xiển dương tinh thần giáo lý kinh Hoa nghiêm và pháp môn niệm Phật cầu sinh Tịnh độ.

Nhiều bài tham luận của chư tôn đức và các vị giáo sư, học giả đã được trình bày tại hội thảo với những gợi ý và phát hiện mới về sự nghiệp của Tổ Nguyên Biểu. 

Ngày 17 tháng 12 năm 2016:

Theo thông tin trong một poster quảng cáo, một cá nhân lấy danh nghĩa Giáo hội Phật Giáo Việt Nam mời gọi hành hương Myanmar, TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh Văn phòng 2 TƯGH đã ký công văn số 479 /CV.HĐTS có ý kiến về vụ việc nầy.

Nội dung công văn nêu rõ, hiện nay trên trang mạng xã hội xuất hiện Facebook Ngo Hoang Sang đăng tải poster quảng cáo "Hành hương chấp cánh ước mơ” tổ chức hành hương đến 4 thành phố của Myanmar, địa chỉ tổ chức là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, số 368 Suối Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, Trung ương GHPGVN có ý kiến như sau:

1. Trụ sở Giáo hội Phật giáo Việt Nam đặt tại địa chỉ chùa Quán Sứ, số 73 phố Quán Sứ, Hà Nội; Văn phòng Thường trực tại phía Nam (Văn phòng 2 T.Ư) đặt tại Thiền viện Quảng Đức, số 294 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

2. Địa chỉ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại số 368 Suối Tân Cang, xã Phước Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai là giả mạo.

3. Poster quảng cáo "Hành hương chấp cánh ước mơ” có địa chỉ tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại số 368 Suối Tân Cang, xã Phước Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai của Sư Tuệ Niệm là hành vi vi phạm pháp luật, lợi danh nghĩa của tổ chức Giáo hội để hoạt động cá nhân khi chưa có sự cho phép của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

4. Sau khi tìm hiểu, sư Tuệ Niệm tu học theo truyền thống Nam tông, là người Việt Nam sang Myanmar xuất gia, có tên khai sinh là Ngô Hoàng Sang, gia đình đang ở quận 10, TP.Hồ Chí Minh. Việc cá nhân sư Tuệ Niệm tổ chức hành hương Myanmar dưới danh xưng tổ chức Giáo hội Phật giáo Việt Namlà vi phạm pháp luật.

Ngoài ra, công văn còn cho biết: "Nay thông báo ý kiến của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đến toàn thể Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và nước ngoài được biết để cảnh giác trước những hành vi lợi dụng danh nghĩa Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hành vi vi phạm pháp luật nêu trên”.

Ngày 19 tháng 12 năm 2016:

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các tổ chức tôn giáo.

Tại Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã lắng nghe, trao đổi những vấn đề mà các chức sắc cao cấp của các tổ chức tôn giáo quan tâm.

Phát biểu tại Hội nghị, đại diện các tổ chức tôn giáo bày tỏ thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động.

Ý kiến của các chức sắc tôn giáo khẳng định đồng bào các tôn giáo luôn phát huy truyền thống yêu nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các tôn giáo đã xây dựng đường hướng hành đạo tiến bộ, gắn bó đồng hành với dân tộc như "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo, "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc” của Công giáo, "Sống phúc âm phụng sự Thiên chúa, phục vụ Tổ quốc và dân tộc” của Hội thánh Tin Lành, "Nước vinh đạo sáng” của Cao Đài, "Vì đạo pháp vì dân tộc” của Phật giáo Hòa Hảo…

Đại diện các tổ chức tôn giáo đánh giá cao Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua và đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành để Luật sớm đưa vào đời sống. Một số chức sắc tôn giáo bày tỏ mong muốn Chính phủ tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Thủ tướng đánh giá cao các đại biểu đã có nhiều ý kiến thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp với Chính phủ để thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo. Các ý kiến đều thể hiện tinh thần yêu Tổ quốc cùng mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường.

Về tình hình thời gian qua, Thủ tướng cho biết, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chính sách, pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng đã được các cơ quan liên quan triển khai nghiêm túc, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân theo đúng quy định của Hiến pháp và pháp luật. Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Luật Tín ngưỡng, tôn giáo tại kỳ họp thứ 2 tháng 11 vừa qua với nhiều điểm mới, tiến bộ.

Thời gian qua, tình hình tôn giáo ở nước ta tương đối ổn định. Các sinh hoạt tôn giáo cơ bản tuân thủ quy định của pháp luật. Đồng bào, chức sắc, tín đồ các tôn giáo nhiệt tình hưởng ứng và tham gia có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

"Một mặt vui mừng trước những kết quả đạt được nhưng chúng ta cũng cần khách quan nhìn nhận, hoạt động tôn giáo, công tác tôn giáo của chúng ta cũng đang phải đối diện với những khó khăn, thách thức mà quý vị đại biểu, chức sắc, chức việc các tôn giáo đã nhìn nhận và phát biểu”, Thủ tướng bày tỏ. Khó khăn nằm cả ở mặt khách quan và chủ quan. Có những khó khăn về điều kiện kinh tế-xã hội, môi trường sống, có những khó khăn nằm ở cơ chế, chính sách, pháp luật và khâu thực hiện. Có những khó khăn do sự khác biệt về nhận thức, do có sự chưa thấu hiểu nhau giữa các cơ quan chức năng và các tổ chức tôn giáo; thậm chí còn đâu đó có sự xúi giục, kích động từ các thế lực xấu.

"Chúng ta đều là người Việt Nam, đều là con cháu Lạc Hồng, chúng ta cần có trách nhiệm chung với dân tộc, cùng chung tay xây dựng đất nước”, Thủ tướng đề nghị các vị chức sắc, chức việc các tổ chức tôn giáo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Nhà nước cùng giải quyết những khó khăn, vướng mắc với tinh thần xây dựng, thiện chí và khách quan, thượng tôn pháp luật và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người.

Ngày 21 tháng 12 năm 2016:

Phái đoàn Phật giáo Việt Namđã có chuyến thăm và làm việc về hợp tác giáo dục Đại học và trên Đại học theo lời mời của bộ Phật giáo chính phủ Sri Lanka từ ngày 18 – 24/12/2016.

Về phía Phật giáo có TT. Thích Bửu Chánh, Phó viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM làm trưởng đoàn. Cùng đi trong đoàn có TT. Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM, TT. Lý Hùng, Phó Thư ký Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, TT. Thích Minh Quang, Phó Ban kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Ninh Bình, TT. Tuệ Dũng. Về phía Chính phủ có ông Dương Văn Khá – Chánh văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ, ông Trà Quang Thanh, Phó vụ trưởng vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ phụ trách miền Nam.

Vào sáng ngày 19/12/2016, phái đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Phật giáo, chính phủ Sri Lanka tại văn phòng của Bộ. Trong buổi làm việc, Ban Tôn giáo Chính phủ đã đề nghị chính phủ Sri Lanka có những chính sách giúp đỡ Tăng Ni sinh Việt Nam đang theo học tại các trường Phật học ở đây. Quý Thượng tọa trong đoàn đề nghị ký kết Bản Ghi nhớ hợp tác giữa các Học viện Phật giáo Việt Namvới các trường Phật học của Sri Lanka.

Lãnh đạo Bộ Phật giáo đã ghi nhận những ý kiến từ phái đoàn Phật giáo Việt Nam và đồng ý có những chính sách hợp tác về giáo dục Phật giáo. Hai bên thống nhất sẽ ký kết hợp tác giữa các trường Phật học của hai nước. Cũng trong buổi làm việc, phía bạn cũng đã có lời mời phái đoàn GHPGVN tham dự đại lễ Phật đản LHQ 2017 do chính phủ và Phật giáoSri Lankađăng cai ngày 12-14/05/2017.

Sáng ngày 21-12-2016, thông qua sự nối kết của Bộ Phật giáo chính phủ Tích Lan và Ban Tôn giáo chính phủ của Việt Nam, Học viện Phật giáo quốc tế Tích Lan (SIBA) đã có buổi làm việc và chính thức ký kết biên bản Ghi nhớ hợp tác (MOU) về hợp tác giáo dục với Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM và Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. GSTS. Upali M. Sedere, Viện trưởng SIBA cùng với TT. Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng HVPGVN tại TP. HCM và TT. Lý Hùng - Phó Tổng thư ký Học viện PG Nam tông Khmer đã thay mặt 2 Học viện ký hợp tác đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ và Tiến sĩ. Hiện tại có 6 Tăng Ni Việt Namđang học tại SIBA trong số đó có 4 vị do TT. Thích Nhật Từ giới thiệu và 2 vị do quỹ Đạo Phật Ngày Nay cấp học bổng. Còn tại thủ đô Colombo, có trên 40 Tăng Ni Việt Nam đang học các chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Buddhist & Pali University of Sri Lanka (BPU) và Kelaniya University.

Với chuyến thăm và làm việc lần này, việc hợp tác về giáo dục đào tạo Phật học giữa Phật giáo ViệtNam và Sri Lanka ngày càng phát triển hơn. Tăng Ni Việt Namcó điều kiện thuận lợi hơn trong việc sang du học tại Sri Lanka. Đây là chương trình hợp tác chính thức đầu tiên, tạo tiền đề cho các hợp tác tương tự đối với các trường Phật học khác tại Sri Lanka trong tương lai.

Ngày 22 tháng 12 năm 2016:

Chư tôn đức Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng Trung ương GHPGVN đã tới Tòa Giám mục Hà Nội chúc mừng đồng bào Công giáo mừng lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2017.

Đại diện GHPGVN có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; Thượng tọa Thích Đức Thiện Tổng Thư ký HĐTS GHPGVN; TT.Thích Thanh Huân, Ủy viên TT HĐTS GHPGVN, Phó Văn phòng I T.Ư GHPGVN cùng các thành viên trong đoàn.

Đón đoàn có Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Hà Nội; Linh mục Alphonso Phạm Hùng,  Chánh văn phòng; Linh mục An tôn Nguyễn Văn Thắng, Chính xứ giáo xứ chính tòa Hà nội; Linh mục Giuse Vũ Công Viện đại diện Tư pháp .

Thay mặt T.Ư GHPGVN HT. Thích Thanh Nhiễu đã gửi lời thăm hỏi và chúc mừng tới Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, các chức sắc, Linh mục cùng giáo dân một mùa Giáng sinh an lành, vui tươi và hạnh phúc. Qua đó thể hiện  tinh thần đoàn kết quan hệ hữu nghị giữa hai tôn giáo, cùng chung một mục đích xây dựng đất nước hòa bình, nhân dân an lạc và hạnh phúc.

Đáp lời, Tổng Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn trân trọng cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt nam đối với Hội đồng Giám mục Việt Nam và Tòa Giám mục.

Cùng ngày đoàn lãnh đạo GHPGVN do Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu làm trưởng đoàn đã tới chúc mừng Giáng sinh Hội thánh Tin lành Việt Nam(miền Bắc).

Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu chúc mừng Mục sư Hội trưởng, các Mục sư truyền đạo và tín hữu Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đón mùa Giáng sinh đầm ấm, an lành.

Mục sư Hội trưởng Nguyễn Hữu Mạc - Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cảm ơn những lời chúc vô cùng quý báu của chư Hòa thượng, thượng tọa đồng thời gửi lời chúc mừng tới Chư tôn đức GHPGVN sang năm mới có nhiều sức khỏe và an lạc, cùng nhau góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.

Ngày 24 tháng 12 năm 2016:

Để công tác tổ chức Đại hội đại biểu GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo Thông tư 015/2016/TT. HĐTS ngày 11-2-2016 của HĐTS GHPGVN đạt kết quả mỹ mãn, HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN đã ấn ký Chỉ thị số 486 /CT/HĐTS ngày 24/12/2016.

Nội dung Chỉ thị nêu rõ:

1. Đề nghị quý Ban Trị sự tiến hành các công tác tổ chức Đại hội theo tỉnh thần Thông tư 015/2016/TT. HĐTS.

2. Khi gửi văn bản đăng ký Đại hội với Trung ương Giáo hội, đề nghị quý Ban Trị sự phải gửi kèm theo danh sách dự kiến nhân sự nhiệm kỳ 2017 - 2022 (theo biểu mẫu tại mục b, khoản 6 phần II của Thông tư 015).

3. Ban chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo cấp tỉnh do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố thành lập chỉ có vai trò, nhiệm vụ để chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Phật giáo quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

4. Công tác nhân sự phải được tiến hành dân chủ, đúng quy trình và các tiêu chuẩn theo quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V, Quy chế hoạt động của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư 015/2016/TT. HĐTS.

5. Thời gian Đại hội được tiến hành từ quý I/2017 đến hết quý III/2017.

Ngày 26 tháng 12 năm 2016:

Tại Tổ đình Tường Vân (tổ 16, khu vực 5, phường Thủy Xuân, thành phố Huế), Trung ương GHPGVN cùng sơn môn pháp phái tổ đình Tường Vân long trọng tổ chức Đại lễ chung thất cố Trưởng lão HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Đại biểu Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XI – XIV; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Ủy ban Hòa bình Việt Nam; Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Thừa Thiên Huế; Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế; Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo Việt Nam; Trú trì Tổ đình Tường Vân, Tp. Huế, phường Thủy Xuân, Tp. Huế; Viện chủ Thiền viện Vạn Hạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Quang lâm chứng minh và tham dự lễ tưởng niệm có: Trưởng lão HT. Thích Đức Phương, Phó Pháp chủ HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh TT. Huế; HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch TT HĐTS; HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; TT. Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký, Chánh VP1 TƯ; TT. Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký, Chánh VP2 TƯ; cùng chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo các Ban, ngành, viện Trung ương, BTS các tỉnh, thành phố trong cả nước và chư Tôn đức trú trì các Tổ đình, tự viện, thiền viện, tịnh xá, Tăng Ni sinh các khóa của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Huế.

Sau phần nghi lễ cúng ngọ, cung tiến Giác linh do HT. Thích Huệ Ấn làm sám chủ cùng chư Tôn đức trong Ban kinh sư; chư tôn đức lãnh đạo Trung ương Giáo hội và các tỉnh, thành đã niêm hương tưởng niệm trước Giác linh đài của Trưởng lão Hòa thượng, tưởng nhớ công đức to lớn của ngài, người đã dành trọn cuộc đời để phục vụ cho Giáo hội, Đạo pháp và Dân tộc.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Chơn Thiện là vị lãnh đạo cao cấp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhà nghiên cứu Phật học đã để lại nhiều tác phẩm giá trị cho hậu thế, vị thầy hướng đạo cho nhiều thế hệ Tăng Ni.

Dịp này sơn môn cũng như môn đồ pháp quyến đã long trọng tổ chức lễ trai diên cúng dường, như một nghĩa cử cao đẹp để đền đáp thâm ân với bậc thầy khả kính của mình.

Ngày 27 tháng 12 năm 2016:

a. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cùng đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao đã tới thăm và làm việc với GHPGVN tại chùa Quán Sứ, Hà Nội.

Tiếp đoàn có HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT. Thích Gia Quang, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Truyền thông TƯ; HT. Thích Quảng Tùng, Phó chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Từ thiện xã hội TƯ; TT. Thích Quảng Hà, Phó chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban kiểm soát TƯ; TT. Thích Đức Thiện, Tổng thư ký HĐTS; TT. Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký HĐTS, Chánh văn phòng I TƯ GHPGVN cùng chư Tôn đức HĐTS.

Buổi họp xoay quanh vấn đề hoạt động Phật sự của GHPGVN ở nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu nêu 4 ý kiến: Cần đào tạo chuyên môn đối với những vị hoạt động ở nước ngoài; Giáo hội khi công cử các sư ra nước ngoài cần có chính sách và tiêu chí về nhân sự cụ thể; Các vị ra nước ngoài công tác phật sự cần ưu tiên giáo phẩm, giới phẩm; Cần phối hợp giữa Giáo hội với các Đại sứ quán, Ban Tôn giáo Chính phủ để có sự thuận lợi trong công việc khi ở nước ngoài.

TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS phát biểu: Các ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cũng là điều trăn trở lâu nay của Giáo hội, mong muốn làm sao khi các vị sư hoằng pháp ở nước ngoài được tốt nhất, quản lý các hệ thống chùa ở ngoài nước hướng về đất nước . Thượng tọa cũng nêu những khó khăn đối với công tác quản lý của Giáo hội trong một số vấn đề cụ thể về quản lý nhân sự ở ngoài nước, mong muốn cần phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước với GHPGVN để làm tốt hơn công tác doàn kết các tổ chức Phật tử Việt Nam ở nước ngoài.

TT.Thích Đức Thiện cũng đề nghị sự giúp đỡ sâu sát hơn nữa về việc xây dựng Học viện PG Nam tông Khmer tại Cần Thơ. Đây không chỉ là trường đào tạo cho các vị sư Nam tông Khmer của Việt Nam mà còn là trường đào tạo cho các sư ở các nước như Lào, Campuchia, Myanmar…

HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban TTTT T.Ư có ý kiến cho rằng 4 ý kiến của Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa là rất cần thiết, bởi các vị giảng sư khi đi ra nước ngoài hoằng pháp rất cần trình độ không những về kiến thức Phật học mà còn phải thông thạo ngoại ngữ, phải có uy tín nhất định và được Giáo hội tin cậy cử đi, phối kết hợp GHPGVN với Bộ ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam tại các nước sở tại thống nhất cách quản lý nhân sự, đoàn kết các phật tử ở nước ngoài và nhiều chùa hướng về Tổ quốc.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa phát biểu kết thúc cuộc họp đánh giá cao các ý kiến tâm huyết của Chư tôn đức GHPGVN trong vấn đề an sinh xã hội, tiếp thu, phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết các vấn đề được tốt hơn; đánh giá cao sự bám sát, chỉ đạo của Giáo hội đối với công tác phật sự ở nước ngoài.

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa cũng đã có ý kiến đề nghị Bộ Ngoại giao nắm bắt tình hình người Việt ở nước ngoài đặc biệt là liên quan đến tôn giáo, có văn bản cụ thể để báo cáo trong cuộc họp tới đây; đề nghị Bộ Công an nắm bắt tình hình và đời sống tôn giáo của người Việt ở nước ngoài một cách sát sao và thực tế; Ban Tôn giáo Chính phủ đẩy nhanh các đề án hỗ trợ, giải pháp liên quan đến các vấn đề vừa nêu. Tất cả cùng phối hợp với Giáo hội để kiện toàn công tác và hỗ trợ Giáo hội trong các nhiệm vụ có liên quan.

b. Tại văn phòng trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam – Chùa Quán Sứ , Ban Hướng dẫn phật tử Trung ương khu vực phía Bắc đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Phật sự năm 2016 và đề ra phương hướng hoạt động phật sự năm 2017.

Chứng minh và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tọa Thích Thanh Điện, Phó Tổng Thư ký, Chánh văn phòng Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử TW, chư Tôn đức Phó ban Hướng dẫn Phật tử TW: Hòa Thượng Thích Thanh Hưng, Thượng tọa Thích Thanh Giác, Đại đức Thích Quảng Truyền  cùng đại diện các trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử 22 tỉnh thành khu vực phía Bắc đã tới dự.

Khai mạc hội nghị Thượng tọa Thích Thanh Điện đã  khẳng định năm 2016 là năm Ban Hướng dẫn Phật tử  đã hoạt động rất tích cực  có nhiều sự kiện Phật sự  có ấn tượng tốt đẹp đối với GHPGVN, và tiếng vang trong dư luận xã hội. Ban Hướng dẫn Phật tử các tỉnh thành phía Bắc đã  thường xuyên tổ chức: Khoá tu mùa hè, hội thi giáo lý tìm hiểu lịch sử Đức Phật, tổ chức tư vấn mùa thi. Những hoạt động nêu trên khơi dậy trong  Phật tử đặc biệt là lớp trẻ thanh thiếu niên  niềm hoan hỉ, yêu kính Tam Bảo,  tăng thêm uy tín và ảnh hưởng của Giáo hội được nâng cao, tầm quan trọng của  Ban Hướng dẫn Phật tử ngày càng khởi sắc .

Tại Hội nghị Đại đức Thích Chân Tín, Phó Thư ký Ban Hướng dẫn Phật tử TW đọc báo cáo tổng kết các công tác Phật sự năm 2016. Bản báo cáo nêu rõ hoạt động Phật sự trong các những sự kiện nổi bật như tham gia tình nguyện viên phục vụ trong các ngày  Đại lễ do Giáo Hội tổ chức ,chào mừng Phật Đản, Đại lễ Vu Lan- Báo HiếuTôi yêu Tổ quốc tôiTri ân thầyPhật giáo đối với phụ nữ, tổ chức hưởng ứng tháng an toàn giao thông, tổ chức các buổi  Giao lưu chia sẻ phương pháp tổ chức quản lý Phật tử trong thời kỳ hội nhập, đền ơn đáp nghĩa  ngày thương binh liệt sĩ 27-7. Ban Hướng dẫn phía Bắc đã giao lưu gắn kết các hoạt động Phật sự vào các ngày kỷ niệm của cả nước như ngày phụ nữ  8-3, tết thiếu nhi 1-6, thương binh liệt sĩ  27 -7, Tết Trung Thu, ngày Phụ nữ Việt Nam 20 -10, tri ân ngày nhà giáo Việt Nam 20 -11, kỷ niệm ngày Quân đội NDVN 22-12... thông qua các hoạt động phong trào xã hội trong thời gian qua BHDPT phía Bắc được quần chúng trong xã hội và các cấp chính quyền rất hoan nghênh.

Trong 3 ngày 21, 22, 23-9-2016 Ban hướng dẫn Phật tử TW đã tổ chức thành công Khóa tập huấn và khóa tu cho các Phật tử phía Bắc tại chùa Bái Đính –Ninh Bình có  hơn 3000 Phật tử tham dự, dưới sự chứng minh của chư tôn đức giáo phẩmGHPGVN và các vị lãnh đạo Ban tôn giáo chính phủ , đại diện các cơ quan ban nghành chức năng để lại ấn tượng tốt đẹp trong quần chúng  xã hội

 Năm 2016 Ban hướng dẫn Phật tử Trung ương đã hoàn tất  2 chuyến đi thăm và làm việc 22 tỉnh phía Bắc thành tựu viên mãn.  

Tại hội nghị được nghe các ý kiến đóng góp của Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Lạng Sơn , Hà Nội ,Thái Bình ,Vĩnh Phúc ,,, đưa ra  một số kiến nghị  Ban HDPT TW cần thường xuyên  tổ chức giao lưum mở  lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn Phật tử để Chư tôn đức tăng ni Phật tử trong Ban hướng dẫn  chia sẻ học hỏi  kinh nghiệm các tỉnh thành với nhau , tạo điều kiện  xây dựng đội ngũ lãnh đạo nòng cốt vững mạnh tại các tỉnh thành Phật giáo phía Bắc.Chuẩn bị chương trình hoạt động, đặc biệt chú trọng quan tâm đến Phật sự Chào mừng Đại hội Đại biểu GHPGVN nhiệm kỳ VIII. Hội Nghị đã thành công viên mãn tràn đầy đạo vị.

Ngày 31 tháng 12 năm 2016:

Hội nghị Ban Thường trực HĐTS GHPGVN đã khai mạc tại Văn phòng Ban Thường trực HĐTS phía Nam - Thiền viện Quảng Đức, Q.3, TP.Hồ Chí Minh.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì, điều hành của HT.Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Thiện Pháp, HT. Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; chư Tôn đức Phó Chủ tịch HĐTS và sự tham dự của chư Tôn đức, Cư sĩ thành viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đại diện chính quyền tham dự có ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

HT.Thích Thiện Nhơn đã phát biểu khai mạc, khẳng định các thành tựu Phật sự tốt đẹp của GHPGVN trong năm 2016. Hòa thượng tin tưởng tại hội nghị này, chư Tôn đức góp ý thẳng thắn để hoàn thiện các văn kiện chuẩn bị trình Hội nghị thường niên kỳ 5 khóa VII. 

"Năm 2017, là một năm vô cùng quan trọng phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội VII đã đề ra, hướng tới tổ chức thành công Đại hội kỳ VIII (2017 - 2022), một Đại hội bằng sự tập trung các nguồn trí tuệ, vạch ra đường lối phát triển cho nhiệm kỳ tới để Phật giáo Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững và tỏa sáng trong tương lai", Hòa thượng nhấn mạnh.

Tại hội nghị, TT.Thích Đức Thiện, Tổng Thư ký HĐTS thay mặt Ban Thư ký  trình bày dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động Phật sự của TƯGH và 13 ban, viện T.Ư trong năm 2016. Trong đó, nêu bật những thành tựu Phật sự như các hoạt động văn hóa, hội thảo, tọa đàm của các Ban, Viện T.Ư: Tăng sự, Giáo dục, Hoằng pháp, Nghi lễ, Hướng dẫn Phật tử… trong khuôn  khổ hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN tại Thủ đô Hà Nội, TP.HCM và 63 tỉnh, thành. Các hoạt động Phật sự, hoạt động chuyên môn của 13 Ban, Viện T.Ư, BTS GHPGVN tỉnh, thành đạt nhiều thành tựu nổi bật.

TT.Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng II TƯGH cũng đã trình trước hội nghị dự thảo chương trình hoạt động Phật sự 2017 của TƯGH và 13 ban, viện T.Ư.

Chư tôn đức thành viên Ban Thường trực HĐTS đã đóng góp nhiều ý xây dựng nhằm hoàn thiện bảng báo cáo hoạt động Phật sự của Giáo hội và dự thảo kế hoạch chương trình hoạt động Phật sự 2017 và sẽ được trình tại Hội nghị thường niên kỳ 5, khóa VII, vào ngày 02, 03 thán 01 năm 2017.

Hội nghị đã bàn bạc, góp ý đề án dự thảo tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2017-2022). Theo đó, dự kiến Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24-11-2017 tại Hội trường Cung văn hóa Hữu nghị (Thủ đô Hà Nội). Chư tôn đức thống nhất lấy chủ đề Đại hội "Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển”.

Ngoài ra, một số vấn đề về phát ngôn, xử lý nhanh trước thông tin bất lợi liên quan với Phật giáo đăng trên báo, đài, mạng xã hội…; hoạt động Phật giáo Nam tông Khmer, vấn đề quản lý Tăng sự, đồng nhất pháp phục, nhân sự Đại hội, tấn phong giáo phẩm… cũng được chư tôn đức bàn bạc.

Tại hội nghị, HT.Thích Thiện Nhơn đã công bố văn bản do HT.Thích Chơn Thiện, Phó Pháp chủ HĐCM, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS đề cử chư tôn đức thay thế các chức vụ của Hòa thượng đương nhiệm.

Theo đó, hội nghị thống nhất suy cử: HT.Thích Hải Ấn, Ủy viên Thường trực HĐTS đảm nhiệm Quyền Viện trưởng Học viện PGVN tại Huế; HT.Thích Trung Hậu, Trưởng ban Văn hóa Trung ương đảm nhiệm chức vụ Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo; TT.Thích Thanh Quyết, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Thường trực Ban GDTN T.Ư đảm nhiệm Quyền Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni T.Ư;.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Tấn Hùng tán thành các hoạt động Phật sự nêu trong dự thảo báo cáo hoạt động năm 2016, chương trình hoạt động của Giáo hội đề ra trong năm 2017. Đồng thời, ông cũng lưu ý một số hoạt động của GHPGVN trong thời gian tới như: vấn đề trẻ hóa nhân sự, cần nghiên cứu, bổ sung Hiến chương để phù hợp với Luật tín ngưỡng tôn giáo vừa được Quốc hội thông qua, triển khai sớm về vấn đề khen thưởng cho BTS tỉnh, thành, T.Ư; sớm giải quyết các vấn đề còn tồn đọng trước đại hội Phật giáo cấp tỉnh, Đại hội Phật giáo toàn quốc; GHPGVN cần quan tâm đến các Hội Phật giáo Việt Nam ở nước ngoài…

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư đọc tờ trình danh sách tấn phong giáo phẩm tại hội nghị kỳ 5 khóa VII và được hội nghị thông qua gồm có 27 Hòa thượng, 79 Thượng tọa, 38 Ni trưởng, 165 Ni sư.

Một số tồn đọng tại các địa phương, khó khăn về nhân sự Đại hội Phật giáo tỉnh, thành cũng được mổ xẻ, bàn bạc nhằm tìm giải pháp hữu hiệu giải quyết tiếp theo, giúp công tác Phật sự tại các tỉnh, thành, Đại hội Phật giáo cấp tỉnh thành thành công tốt đẹp. 

Hội nghị Ban Thường trực HĐTS đã thống nhất thông qua quyết nghị gồm 14 điểm vào lúc 16 giờ 10 phút ngày 31-12-2016 trong tinh thần đoàn kết, hoan hỷ: 

Trích Nghị quyết, số 500 /NQ/HĐTS do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN ấn ký, chiều ngày 31-12-2016:

1. Thông qua bản dự thảo báo cáo tổng kết công tác Phật sự năm 2016 nhiệm kỳ VII (2012 - 2017) của GHPGVN. (đính kèm báo cáo)

2. Thông qua dự thảo chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của GHPGVN. (đính kèm chương trình)

3. Hội nghị nhất trí suy cử HT.Thích Hải Ấn, quyền Viện Trưởng Học viện Phật giáo Việt Namtại Huế.

4. Hội nghị nhất trí suy cử HT.Thích Trung Hậu, Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Phật giáo.

5. Hội nghị nhất trí suy cử TT.Thích Thanh Quyết, quyền Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương.

6. Thông qua đề án tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII.

7. Giao Ban Chỉ đạo Đại hội Trung ương đôn đốc, kiểm tra công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo các tỉnh, thành nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo đúng quy định của Hiến chương GHPGVN sửa đổi lần thứ V; Quy chế hoạt động Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư 015/TT. HĐTS; Chỉ thị 486/CT. HĐTS của Hội đồng Trị sự.

8. Giao Ban Thư ký, Văn phòng Trung ương Giáo hội tiến hành các thủ tục xin phép Chính phủ tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc vào tháng 11/2017 tại Thủ đô Hà Nội.

9. Ghi nhận ý kiến và hỗ trợ các hoạt động Phật sự của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự có kế hoạch cụ thể giúp đỡ công tác hỗ trợ xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông khmer tại Tp. Cần Thơ.

10. Ghi nhận và nghiên cứu những ý kiến phát biểu của các Trưởng ban, Viện trưởng Ban Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nghiên cứu tính khả thi để hoàn thiện chương trình hoạt động Phật sự năm 2017 của Giáo hội.

11. Ghi nhận ý kiến phát biểu của ông Trần Tấn Hùng, Phó Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ.

12. Thông qua danh sách tấn phong giáo phẩm Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư do Ban Tăng sự Trung ương đệ trình.

13. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Giáo hội Trung ương hoàn chỉnh các văn bản có liên quan đến Hội nghị để trình Hội kỳ 5 khóa VII Hội đồng Trị sự GHPGVN ngày 02, 03-1-2017 biểu quyết thông qua.  

14. Giao Ban Thư ký và Văn phòng Trung ương Giáo hội thực hiện các nội dung, văn kiện và các công tác có liên quan trong việc tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VIII, trình Ban Thường trực Hội đồng Trị sự tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 thông qua.

 

VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image