BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG

2013-07-03 2,168

BAN VĂN HÓA TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 231 /2013/QĐ.HĐTS ngày 15 tháng 7 năm 2013

 

STT

CHỨC VỤ

PHÁP DANH

ĐƠN VỊ

1.

Trưởng ban

HT. Thích Trung Hậu

Tp. HCM

2.

Phó Trưởng ban Thường trực

HT. Thích Hải Ấn

Thừa Thiên Huế

3.

Phó Trưởng ban Thường trực

TT. Thích Thọ Lạc

Hà Nội

4.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Quang Nhuận

Thừa Thiên Huế

5.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Minh Thông

Khánh Hòa

6.

Phó Trưởng ban

HT. Thích Quán Chơn

Thừa Thiên Huế

7.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Minh Hiền

Hà Nội

8.

Phó Trưởng ban

TT. Thích Đạt Đức

Tp. HCM

9.

Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký

ĐĐ. Thích Tâm Hải

Tp. HCM

10.

Phó Trưởng ban kiêm Phó Thư ký

TT. Thích Phước Đạt

Tp. HCM

11.

Phó Trưởng ban kiêm Phó Thư ký

ĐĐ. Thích Minh Tiến

Kiên Giang

12.

Phó Trưởng ban

đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer

TT. Danh Lung

Tp. HCM

13.

Phó Trưởng ban

đặc trách Phật giáo Nam tông Kinh

TT. Thích Bửu Chánh

Đồng Nai

14.

Phó Trưởng ban

NS. Thích nữ Như Đức

BR – VT

15.

Phó Trưởng ban

Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn

Tp. HCM

16.

Phó Trưởng ban

Cư sĩ Trần Đình Sơn

Tp. HCM

17.

Ủy viên Thường trực

TT. Thích Nhật Từ

Tp. HCM

18.

UV. Thường trực kiêm Phó Thư ký

ĐĐ. Thích Thanh Thắng

Tp. HCM

19.

UV. Thường trực kiêm Phó Thư ký

ĐĐ. Thích Minh Đăng

Hà Nội

20.

UV. Thường trực kiêm Phó Thư ký

ĐĐ. Thích Không Nhiên

Thừa Thiên Huế

21.

UV. Thường trực kiêm Thủ quỹ 1

NS. Thích nữ Hải Liên

Thừa Thiên Huế

22.

UV. Thường trực kiêm Thủ quỹ 2

SC. Thích Đồng Hòa

Hà Nội

23.

Ủy viên

HT. Thích Phước Toàn

Tp. HCM

24.

Ủy viên

HT. Thích Ngộ Tịnh

Khánh Hòa

25.

Ủy viên

HT. Thích Thiện Thành

Sóc Trăng

26.

Ủy viên

HT. Thích Chơn Nguyên

Tp. HCM

27.

Ủy viên

TT. Thích Thiện Tài

An Giang

28.

Ủy viên

TT. Thích Thanh Hòa

Thừa Thiên Huế

29.

Ủy viên

TT. Thích Tịnh Quang

Pháp

30.

Ủy viên

TT. Thích Tấn Tuệ

Bình Thuận

31.

Ủy viên

TT. Thích Thông Hải

Đồng Nai

32.

Ủy viên

TT. Thạch Phan

Cà mau

33.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Đạo

Tp. HCM

34.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Vinh

Tp. Đà Nẵng

35.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Phú

Tp. Cần Thơ

36.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Đức

BR – VT

37.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Đức

Bến Tre

38.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Bửu Minh

Bình Dương

39.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Viên Chơn

Bình Định

40.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Huệ

Đồng Tháp

41.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chánh Thành

Hà Tĩnh

42.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Phước Dũng

Hậu Giang

43.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Biên

Nam Định

44.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Phúc

Ninh Bình

45.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Bảo

Nghệ An

46.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Huy

Phú Yên

47.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiền Bình

Quảng Bình

48.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chánh Huệ

Quảng Nam

49.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Tâm

Tiền Giang

50.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Hải

Trà Vinh

51.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tánh Khả

Thanh Hóa

52.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Quang

Thừa Thiên Huế

53.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Năng

Thừa Thiên Huế

54.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Hoan

Hà Nội

55.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Bình

Tp. Hải Phòng

56.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạo Hiển

Quảng Ninh

57.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Hưng

Hà Bắc

58.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Vũ

Hà Nam

59.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Hiện

Kon Tum

60.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nghiêm Bình

Tây Ninh

61.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Hải

Trà Vinh

62.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Nguyên Cao

Vĩnh Phúc

63.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Niệm

Yên Bái

64.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Nhường

Đak Nông

65.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Nhẫn

Quảng Trị

66.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Vạn Năng

Đak Lak

67.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Chân Thường

Tp. Hải Phòng

68.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Tuấn

Hải Dương

69.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thanh Quang

Hưng Yên

70.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Thuận

Phú Thọ

71.

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Chính

Hà Nội

72.

Ủy viên

NT. Thích nữ Mỹ Đức

Ninh Thuận

73.

Ủy viên

SC. Thích nữ Liên Chương

Long An

74.

Ủy viên

SC. Thích nữ Minh Thuận

Thừa Thiên Huế

75.

Ủy viên

SC. Thích nữ Hương Nhũ

Bình Dương

76.

Ủy viên

SC. Thích nữ Tịnh Như

Thừa Thiên Huế

77.

Ủy viên

SC. Thích nữ Quảng Xuân

Tuyên Quang

78.

Ủy viên

SC. Thích nữ Chơn Tịnh

Lâm Đồng

79.

Ủy viên

SC. Thích nữ Đạt Liên

Đồng Nai

80.

Ủy viên

SC. Thích nữ Nhuận Trí

Bình Phước

81.

Ủy viên

SC. Thích nữ Diệu Như

Thừa Thiên Huế

82.

Ủy viên

SC. Thích nữ Liên Châu

Thừa Thiên Huế

83.

Ủy viên

Cư sĩ Cao Huy Hóa

Thừa Thiên Huế

84.

Ủy viên

Cư sĩ Võ Văn Tường

Tp. HCM

85.

Ủy viên

Cư sĩ Phúc Nghiêm

Hà Nội

86.

Ủy viên

Cư sĩ Quảng Tâm

Hà Nội

87.

Ủy viên

Cư sĩ Quảng Thiệt

Bạc Liêu

88.

Ủy viên

Cư sĩ Tâm Giới

Quảng Ngãi

89.

Ủy viên

Cư sĩ Tạ Nam Trân

Đak Lak

90.

Ủy viên

Cư sĩ Đào Nguyên

Tp. HCM

91.

Ủy viên

Cư sĩ Thanh Nguyên

Tp. HCM

92.

Ủy viên

Cư sĩ Đoàn Minh Du

Tp. HCM

93.

Ủy viên

Cư sĩ Nguyễn Thu

Tp. HCM

94.

Ủy viên

Cư sĩ Diệu Thông

Hà Nội

95.

Ủy viên

Cư sĩ Diệu Thiện

Hà Nội

96.

Ủy viên

Cư sĩ Quảng Minh

Hà Nội

97.

Ủy viên

Cư sĩ Nguyễn Tố Hoa

Hà Nội

 


Gửi bài viết phản hồi

No captcha image