CÁO PHÓ: HÒA THƯỢNG DƯƠNG DAL Pháp danh ĂNGTESSÔVĂNHNATHÊ

2017-06-08 0

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
-----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 6 năm 2017

CÁO PHÓ

 

-   Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN.

-   Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

-   Hội đoàn Kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

-   Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG DƯƠNG DAL

PHÁP DANH: ĂNGTESSÔVĂNHNATHÊ

-  Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng;

- Cố vấn Hội Đoàn kết Sư sãi Yêu nước tỉnh Sóc Trăng.

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Mỹ Xuyên.

- Trụ trì chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 14giờ50 phút, ngày 07 tháng 6 năm 2017 (nhằm ngày 13/5/Đinh Dậu) tại chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

                        * Trụ thế        : 95 năm

                        * Hạ lạp          : 74 năm        

- Lễ nhập kim quan vào lúc 20giờ 00, ngày 07/6/2017 (13/5/Đinh Dậu).

- Kim quan Đại lão Hòa Thượng được tôn trí tại chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

- Lễ viếng bắt đầu từ lúc 07giờ 00 phút ngày 08/6/2017 (14/5/Đinh Dậu).

- Lễ truy niệm vào lúc 19giờ 00 phút ngày 12/6/2017 (18/5/Đinh Dậu); sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng làm Lễ Trà tỳ tại khuôn viên chùa Bãi Xàu, thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng.

 

   Nay Cáo Phó

 

 

 

 

 

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HĐCM, HĐTS

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH SÓC TRĂNG

HỘI ĐOÀN KẾT SƯ SÃI YÊU NƯỚC TỈNH SÓC TRĂNG

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 (đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

 

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image