Đại hội Đại biểu Phật giáo TP Cần Thơ lần thứ IX Nhiệm kỳ 2017-2022

2017-04-05 0

GHPGVN – Hôm nay, ngày 05-04-2017 (09-03-Đinh Dậu), tại Hội trường thiền viện Trúc Lâm Phương Nam (H. Phong Điền, Tp. Cần Thơ), Ban Trị sự GHPGVN Tp. Cần Thơ long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo Thành phố Cần Thơ lần thứ IX Nhiệm kỳ 2017-2022.

 

 Nghi thức niệm Phật, chào Quốc kỳ và Đạo kỳ

 

 Chư Tôn đức Chứng minh và Chủ toạ Đại hội

Chứng minh Đại hội có HT. Thích Giác Nhường, Phó Pháp chủ GHPGVN; HT. Lý Sân, Chứng Minh BTS GHPGVN TP. Cần Thơ; HT. Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch HĐTS GHPGVN; HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch TT HĐTS kiêm Trưởng ban Tăng sự T.Ư; HT. Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng Ban Kiểm soát T.Ư; HT. Thích Thiện Đức, UVTT HĐTS; Chủ toạ Đại hội có TT. Thích Thiện Thống, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 TƯGH; HT. Thích Huệ Trí, Trưởng ban Pháp Chế T.Ư; HT. Đào Như, UVTK HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN Tp. Cần Thơ, Trưởng ban Tổ chức Đại hội; cùng chư Tôn đức Phó Văn phòng 2 TƯGH; chư Tôn đức Phó Ban Trị sự; Đại biểu tham dự gồm chư Tôn đức BTS các tình thành bạn, các vị Chức sắc, Chức việc Tôn giáo bạn; cùng toàn thể tăng ni trụ trì các Tự viện trên địa bàn Thành Phố và hơn 150 Phật tử tiêu biểu tham dự.

 

 

 Ban Thư ký và Kiểm soát Đại hội

 

 Chư Tôn đức BTS các Tỉnh/ Thành bạn tham dự

 

 Lãnh đạo chính quyền khách quý tham dự

Đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp có ông Trà Quang Thanh, Vụ phó Vụ Công tác phía Nam Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Lê Trung Dũng, Phó Cục trưởng Cục An ninh Xã hội – Tổng cục An ninh – Bộ Công an; ông Trần Thanh Cần, UV Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận Thành uỷ; ông Đào Anh Dũng, UV Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Cần Thơ; ông Nguyễn Lê Sinh Nhật, Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQVN Thành phố; cùng các vị đại diện các Sở, Ban, Nghành Thành phố Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo chính quyền các cấp tham dự.

 

 Hoà thượng Trưởng Ban Tổ chức phát biểu Khai mạc Đại hội

Phát biểu Khai mạc Đại hội, HT. Đào Như nhấn mạnh: " Đại hội Đại biểu Phật giáo TP Cần Thơ hôm nay mang một ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát huy những thành tựu và khắc phục những tồn đọng của nhiệm kỳ vừa qua. Đại hội sẽ suy cử một Tân Ban Trị sự gồm những Tăng Ni có đầy đủ năng lực, uy tín, đạo đức, mang tính kế thừa, đảm đương những trọng trách mà TƯGH, Tăng Ni, Phật tử giao phó. Đồng thời Đại hội còn mang một ý nghĩa to lớn là phát huy tinh thần đoàn kết giữa các hệ phái, các thành viên Giáo hội để làm hành trang bước vào thời kỳ phát triển và hội nhập bằng trí tuệ, sáng tạo, năng động của những người con Phật, hết lòng phụng sự Đạo pháp và Dân tộc”.

 

 

 

 

 

 Nhiều lẵng hoa được tặng chúc mừng Đại hội

 

 TT. Thích Bình Tâm báo cáo công tác Phật sự NK VIII và chương trình hoạt động NK IX

Thay mặt Ban Thư ký Đại hội, TT. Thích Bình Tâm đã trình bày báo cáo công tác Phật sự Nhiệm kỳ VIII và Chương trình hoạt động Phật sự của Nhiệm kỳ IX. Qua đó, trên địa bàn Thành phố hiện nay có 164 cơ sở Tự viện (24 cơ sở chưa được công nhận), 532 Tăng Ni và khoảng 114500 Phật tử.

 

 Chư Ni tham dự

 

Đại diện Tôn giáo bạn tham dự

Trong nhiệm kỳ qua Ban Tăng sự Tp Cần Thơ đã lập hồ sơ Tấn phong Giáo phẩm cho 29 vị Tăng Ni; Hàng năm vẫn tổ chức điều đặng 2 điểm An cư kiết hạ cho Tăng Ni trong toàng tỉnh, mỗi năm có khoảng 70 – 100 vị tham dự; Tổ chức thành công 2 kỳ Đại giới đàn với gần 2000 giới tử thọ giới; tổ chức thành công Đại hội Đại biểu cấp huyện cho 9 quận huyện trên địa bàn Thành phố; xây dựng và đưa vào hoạt động trụ sở văn phòng BTS PGTP; khỏi công xây dựng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer; đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, công tác từ thiện xã hội của PGTP Cần Thơ đạt được gần 85 tỷ đồng và phát gần 4,5 triệu thang thuốc Nam cho đồng bào nghèo....

 

 

 

Nhận bằng Tuyên dương công đức và bằng khen từ TƯGH & chính quyền TP Cần Thơ

Dịp này, các cá nhân và tập thể BTS GHPGVN Tp Cần Thơ cũng nhận được bằng Tuyên dương công đức và bằng khen từ TƯGH và chính quyền Tp Cần Thơ trao tặng.

 

 HT. Thích Huệ Trường phát biểu màn nhiệm và trình danh sách dự kiến nhân sự

 

 Ra mắt Tân Ban Trị sự

Sau phần phát biểu tuyên bố mãn nhiệm của HT. Thích Huệ Trường – Phó Trưởng Ban Thường trực BTS, HT. Thích Huệ Trường, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội đã trình danh sách thành viên Ban Trị sự nhiệm kỳ mới để TƯGH lấy ý kiến Đại biểu tham dự biểu quyết thông qua. Đại hội đã nhất tâm tiếp tục suy cử HT Đào Như giữ chức vụ Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp Cần Thơ Nhiệm kỳ IX (2017 – 2022). HT. Đào Như đã thay mặt Tân Ban Trị sự phát biểu nhận nhiệm vụ.

 

 

 

 Nhiều phần quà được gởi đến chúc mừng Tân Ban Trị sự

Được biết, Nhiệm kỳ IX 2017 – 2022 Ban Trị sự GHPGVN Tp Cần Thơ đã cung thỉnh 06 vị Hoà thượng lên hàng Chứng minh Ban Trị sự; Ban Trị sự có 49 thành viên trong đó 19 vị trong Ban Thường trực

 

 ông Đào Anh Dũng thay mặt lãnh đạo chính quyền các cấp phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, ông Đào Anh Dũng đã thay mặt lãnh đạo chính quyền Thành phố Cần Thơ gởi đến BTS GHPGVN Tp Cần Thơ  nhiệm kỳ qua đã hoàn thành xuất sắc các công tác Phật sự tiêu biểu là công tác Từ thiện đạt gần 85 tỷ đồng. Ông cũng gởi gấm: "Tôi mong rằng, nhiệm kỳ tới, BTS GHPGVN Tp Cần Thơ cùng toàn thể Tăng Ni và đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, phụng đạo, giúp đời, hộ quốc an dân; không ngừng nỗ lực tu dưỡng tí tuệ và đạo đức, ra sức thực hiện nghĩa vụ công dân, khắc phục những hạn chế trong việc đạo, việc đời, đề cao tinh thần hoà hợp của Phật giáo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới; hướng ứng các phong trào ti đua yêu nước; tham gia xây dựng và bào vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ....”

 

Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu chỉ đạo Đại hội

Thay mặt Trung ương Giáo hội, Hoà thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN phát biểu tại Đại hội. Qua đó, Hoà thượng đã tán dương những thành tựu mà BTSGHPGVN Tp Cần Thơ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Hoà thượng hy vọng rằng với tinh thần đoàn kết và hoà hợp Tân Ban Trị sự sẽ thực hiện tốt hơn nữa các công tác Phật sự mà Trung ương Giáo hội, Tăng Ni, Phật tử đã giáo phó. Tiếp tục cống hiến năng lực và trí lực của mình để phụng sự đạo pháp và dân tộc theo đúng phương châm mà GHPGVN đã đề ra là Đạo pháp – Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội.

 

 TT. Thích Thiện Huệ phát biểu cảm tạ và bế mạc Đại hội

Thay mặt Ban Tổ chức, TT. Thích Thiện Huệ, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN Tp Cần Thơ phát biểu cảm tạ và tuyên bố Bế mạc Đại hội Đại biểu Phật giáo Tp Cần Thơ lần thư IX nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội thành công tốt đẹp.

 

 Toàn cảnh Đại hội 

Tin, ảnh cộng tác viên

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image