Danh sách thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kì VII (2012-2017)

2013-06-27 1,173
Pháp Chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ.Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh.Phó Pháp Chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Thanh Sam.Phó Pháp Chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích

BAN THƯỜNG TRỰC

1.Pháp chủ: Hòa thượng Thích Phổ Tuệ
2.Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
3.Phó Pháp chủ kiêm Chánh Thư ký: Hòa thượng Thích Thanh Sam
4.Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hòa thượng Thích Thanh Bích
5.Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Danh Nhưỡng
6.Phó Pháp chủ kiêm Giám luật: Hoà thượng Thích Giác Nhường
7.Phó Pháp chủ: Hoà thượng Dương Nhơn
8.Phó Pháp chủ: Hoà thượng Thích Hiển Pháp
9.Phó Pháp chủ: Hoà thượng Thích Đức Nghiệp
10.Phó Pháp chủ: Hoà thượng Thích Thiện Bình
11.Phó Pháp chủ: Hòa thượng Thích Đức Phương
12.Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Thanh Dũng
13.Phó Thư ký: Hoà thượng Thích Hiển Tu
14.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Đàm
15.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Dục
16.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Minh (Đà Nẵng)
17.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn (Bình Định)
18.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Viên Giác
19.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Tường
20.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Thích Đạt Đồng
21.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Kim Sa Rinh
22.Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Sơn Khune
23. Ủy viên Thường trực: Hòa thượng Chau Ty
24.Uỷ viên Thường trực: Hoà thượng Thích Giác Dũng.

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

1. Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Tp.Hà Nội
2. Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Tp.Hồ Chí Minh
3. Hòa thượng Thích Minh Nhuận - Tp.Hồ Chí Minh
4. Hòa thượng Thích Thanh Bích - Tp.Hà Nội
5. Hòa thượng Thích Phước Thành - Tỉnh Bình Định
6. Hòa thượng Thích Thanh Từ - Tỉnh Lâm Đồng
7. Hòa thượng Thích Diệu Tâm - Tỉnh Đồng Nai
8. Hòa thượng Thích Chí Tín - Tỉnh Khánh Hoà
9. Hòa thượng Thích Chơn Ngộ - Tỉnh Quảng Nam
10. Hòa thượng Danh Nhưỡng - Tỉnh Kiên Giang

11. Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp.Hồ Chí Minh
12. Hòa thượng Thích Đạt Pháp- Tỉnh Long An
13. Hòa thượng Thích Hiển Tu - Tp.Hồ Chí Minh
14. Hòa thượng Thích Đức Phương - Tỉnh Thừa Thiên Huế
15. Hòa thượng Thích Đỗng Quang - Tỉnh Gia Lai
16. Hòa thượng Thích Thiện Bình - Tỉnh Khánh Hoà
17. Hòa thượng Thích Đạt Đồng - Tỉnh Long An
18. Hòa thượng Thích Tịnh Trí Tỉnh - Bình Thuận
19. Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Tp.Hồ Chí Minh
20. Hòa thượng Thích Tắc An - Tp.Hồ Chí Minh

21. Hòa thượng Thích Giác Thuận - Tỉnh Sóc Trăng
22. Hòa thượng Thích Mật Hạnh - Tỉnh Bình Định
23. Hòa thượng Thích Giác Nhường - Tp.Cần Thơ
24. Hòa thượng Thích Minh Tâm - Tỉnh Nam Định
25. Hòa thượng Thích Nhật Tân - Tỉnh Nam Định
26. Hòa thượng Thích Hiển Pháp - Tp.Hồ Chí Minh
27. Hòa thượng Thích Thanh Dũng - Tỉnh Bắc Giang
28. Hòa thượng Thích Tánh Hải - Tỉnh Lâm Đồng
29. Hòa thượng Thích Thiện Tâm - Tỉnh Đồng Tháp

30. Hòa thượng Thích Quảng Mẫn - Tp.Hải Phòng
31. Hòa thượng Thích Thanh Sam - Tỉnh Bắc Ninh
32. Hòa thượng Thích Thanh Đàm - Tỉnh Ninh Bình
33. Hòa thượng Thích Thanh Dục - Tỉnh Thái Bình
34. Hòa thượng Thích Viên Giác - Tp.Hồ Chí Minh
35. Hòa thượng Thích Minh Tuấn - Tp.Đà Nẵng
36. Hòa thượng Thích Viên Minh - Tp.Đà Nẵng
37. Hòa thượng Thích Thiện Duyên - Tỉnh Quảng Nam
38. Hòa thượng Thích Trí Tâm - Tỉnh Khánh Hoà
39. Hòa thượng Thích Giác Đức - Tỉnh Bến Tre

40. Hòa thượng Thích Giác Phúc - Tp.Hồ Chí Minh
41. Hòa thượng Thích Giác Tường - Tp.Hồ Chí Minh
42. Hòa thượng Thích Thiện Hiệp - Tỉnh Đồng Tháp
43. Hòa thượng Kim Sa Rinh - Tỉnh Vĩnh Long
44. Hòa thượng Diệp Thương - Tỉnh Trà Vinh
45. Hòa thượng Sơn Khune Tỉnh - Trà Vinh
46. Hòa thượng Thích Thiện Trinh - Tỉnh An Giang
47. Hòa thượng Chau Tinh - Tỉnh An Giang
48. Hòa thượng Chau Ty - Tỉnh An Giang
49. Hòa thượng Dương Nhơn - Tỉnh Sóc Trăng

50. Hòa thượng Danh Pol - Tỉnh Kiên Giang
51. Hòa thượng Lý Liêu - Tỉnh Kiên Giang
52. Hòa thượng Thích Huệ Thông - Tỉnh Bình Dương
53. Hòa thượng Dương Dal - Tỉnh Sóc Trăng
54. Hòa thượng Thích Bửu Thông - Tỉnh Tiền Giang
55. Hòa thượng Thích Thiện An - Tỉnh Đồng Tháp
56. Hòa thượng Thích Thiện Nhơn - Tỉnh Bình Định
57. Hòa thượng Thích Minh Chánh - Tỉnh Đồng Nai
58. Hòa thượng Thích Nhuận Thanh - Tỉnh Bình Phước
59. Hòa thượng Thích Chơn Phát - Tỉnh Quảng Nam

60. Hòa thượng Thích Như Thọ - Tp.Đà Nẵng
61. Hòa thượng Thích Trí Hải - Quảng Trị
62. Hòa thượng Thích Đồng Tâm - Ninh Thuận
63. Hòa thượng Thích Huệ Thành - Bến Tre
64. Hòa thượng Sơn Tơn - Trà Vinh
65. Hòa thượng Sơn Pen - Trà Vinh
66. Hòa thượng Thạch Hu - Trà Vinh
67. Hòa thượng Thích Thiện Thông - Trà Vinh
68. Hòa thượng Thích Thiện Thanh - Long An
69. Hòa thượng Thích Tịnh Khai - Tây Ninh

70. Hòa thượng Thích Trí Tịnh - Bà Rịa Vũng Tàu
71. Hòa thượng Thích Giác Cầu - Bà Rịa Vũng Tàu
72. Hòa thượng Thích Tâm Từ - Bình Dương
73. Hòa thượng Thích Giác Dũng - Đak Lak
74. Hòa thượng Thích Từ Hương Gia Lai
75. Hòa thượng Thích Giác Ngộ - Lâm Đồng
76. Hòa thượng Thích Như Ý - Khánh Hòa
77. Hòa thượng Thích Tâm Thủy - Phú Yên
78. Hòa thượng Thích Huệ Ấn - Thừa Thiên Huế
79. Hòa thượng Thích Thiện Thuận - An Giang

80. Hòa thượng Chau Sưng - An Giang
81. Hòa thượng Thích Thiện Minh - An Giang
82. Hòa thượng Thích Viên Minh - Tp.Hồ Chí Minh
83. Hòa thượng Thích Giác Lai - Tp.Hồ Chí Minh
84. Hòa thượng Lý Sân - Tp.Cần Thơ
85. Hòa thượng Thích Quảng Lợi - Hà Nội
86. Hòa thượng Thích Quang Đạo - Đồng Nai
87. Hòa thượng Thích Từ Hiệp - Tp.Hồ Chí Minh
88. Hòa thượng Thích Thiện Chơn - Tp.Hồ Chí Minh (Q.8)
89. Hòa thượng Thích Giác Tràng - Quảng Nam

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image