Danh sách thành viên Hội đồng Trị sự GHPGVN nhiệm kì VI (2007-2012)

2013-06-25 1,232
Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ. Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn

BAN THƯỜNG TRỰC
1) Chủ tịch kiêm Trưởng ban Tăng sự: Hòa thượng Thích Trí Tịnh
2) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Thanh Tứ
3) Phó Chủ tịch Thường trực: Hòa thượng Thích Từ Nhơn
4) Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng, Ni: Hòa thượng Thích Chơn Thiện
5) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Hiển Pháp
6) Phó Chủ tịch: Hòa thượng Thích Đức Phương
7) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam: Hòa thượng Thích Trí Quảng
8) Phó Chủ tịch đặc trách Phật giáo Nam tông: Hòa thượng Dương Nhơn
9) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Kinh tế Tài chính: Hòa thượng Thích Giác Toàn
10) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội: Thượng toạ Thích Quảng Tùng
11) Phó Chủ tịch Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu
12) Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Trung ương: Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm
13) Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký: Hòa thượng Thích Thiện Nhơn
14) Phó Tổng Thư ký kiêm Thủ quỹ: Hòa thượng Thích Thiện Pháp
15) Phó Tổng Thư ký: Thượng toạ Thích Gia Quang
16) Uỷ viên Thư ký: Hòa thượng Đào Như
17) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thanh Duệ
18) Uỷ viên Thư ký: Thượng toạ Thích Thiện Thống
19) Uỷ viên Thư ký: Đại đức Thích Đức Thiện
20) Uỷ viên Thư ký kiêm Thủ quỹ: Thượng toạ Thích Minh Tiến
21) Uỷ viên Thư ký: Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn
22) Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử: Hòa thượng Thích Thiện Duyên
23) Trưởng ban Văn hoá: Hòa thượng Thích Trung Hậu
24) Trưởng ban Nghi lễ: Hòa thượng Thích Trí Tâm
25) Uỷ viên Pháp chế: Thượng toạ Thích Huệ Trí
26) Uỷ viên Pháp chế: Đại đức Thích Tiến Đạt
27) Uỷ viên Kiểm soát: Hòa thượng Thích Thiện Bình
28) Uỷ viên Kiểm soát: Thượng toạ Thích Thiện Tánh
29) Uỷ viên Kiểm soát: Đại đức Thích Quảng Hà
30) Uỷ viên Kiểm soát: Cư sĩ Tống Hồ Cầm
31) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Thiện Tâm
32) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Giác Giới
33) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thạch Sok Sane
34) Uỷ viên Thường trực: Hòa thượng Thích Như Niệm
35) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Thanh Điện
36) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tôn Thật
37) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Đạt Đạo
38) Uỷ viên Thường trực: Thượng toạ Thích Tấn Đạt
39) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phúc
40) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Quyết
41) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Phong
42) Uỷ viên Thường trực: Đại đức Thích Thanh Đạt
43) Uỷ viên Thường trực: Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên
44) Uỷ viên Thường trực: Ni sư Thích nữ Huệ Từ
45) Uỷ viên Thường trực: Cư sĩ Tăng Quang (từ trần)

UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
1) Hòa thượng Thích Thanh Bích – Hà Tây
2) Hòa thượng Thích Thiện Bình – Khánh Hòa
3) Hòa thượng Thích Minh Chánh – Đồng Nai
4) Hòa thượng Thích Pháp Chiếu – Lâm Đồng
5) Hòa thượng Thích Thanh Chỉnh – Hà Nội
6) Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Ninh Bình
7) Hòa thượng Trần Dạnh – Trà Vinh
8) Hòa thượng Danh Dĩnh – Kiên Giang
9) Hòa thượng Thích Lưu Đoan – Trà Vinh
10) Hòa thượng Danh Đồng – Kiên Giang
11) Hòa thượng Thích Thanh Dục – Thái Bình
12) Hòa thượng Thích Giác Dũng – Đaklak
13) Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Bắc Giang
14) Hòa thượng Thích Phước Đường – Cộng hòa Pháp
15) Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Quảng Nam
16) Hòa thượng Thích Giác Giới – Vĩnh Long
17) Hòa thượng Thích Huệ Hà – Bạc Liêu
18) Hòa thượng Thích Tịnh Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh
19) Hòa thượng Thích Trung Hậu –Tp.Hồ Chí Minh
20) Hòa thượng Thích Nhựt Huệ – Trà Vinh
21) Hòa thượng Thích Thiện Huệ – Đồng Tháp
22) Hòa thượng Thích Từ Hương – Gia Lai
23) Hòa thượng Thạch Huonl – Sóc Trăng
24) Hòa thượng Thích Đồng Huy – Bà Rịa Vũng Tàu
25) Hòa thượng Thích Chánh Liêm – Quảng Trị
26) Hòa thượng Lý Sa Muoth – Bạc Liêu
27) Hòa thượng Thích Thông Nghiêm – Tây Ninh
28) Hòa thượng Thích Từ Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh
29) Hòa thượng Dương Nhơn – Sóc Trăng
30) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Bình Định
31) Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tp.Hồ Chí Minh
32) Hòa thượng Đào Như – Tp.Cần Thơ
33) Hòa thượng Danh Nhưỡng – Kiên Giang
34) Hòa thượng Thích Như Niệm – Tp.Hồ Chí Minh
35) Hòa thượng Tăng Nô – Sóc Trăng
36) Hòa thượng Thạch On – Trà Vinh
37) Hòa thượng Lâm Pậu – Trà Vinh
38) Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp.Hồ Chí Minh
39) Hòa thượng Thích Đắc Pháp – Vĩnh Long
40) Hòa thượng Thích Thiện Pháp – Tp.Hồ Chí Minh
41) Hòa thượng Thích Nguyên Phước – Bình Định
42) Hòa thượng Thích Đức Phương – Thừa Thiên Huế
43) Hòa thượng Thích Giác Quang – Thừa Thiên Huế
44) Hòa thượng Thích Nhật Quang – Tp.Hồ Chí Minh
45) Hòa thượng Thích Trí Quảng – Tp.Hồ Chí Minh
46) Hòa thượng Thích Thanh Sam – Bắc Ninh
47) Hòa thượng Lý Sân – Tp.Cần Thơ
48) Hòa thượng Thạch Sok Sane – Trà Vinh
49) Hòa thượng Thích Thiện Sanh – Sóc Trăng
50) Hòa thượng Thạch Sên – Trà Vinh
51) Hòa thượng Thích Huệ Tài – An Giang
52) Hòa thượng Thích Trí Tâm – Khánh Hòa
53) Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận
54) Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tp.Hồ Chí Minh
55) Hòa thượng Thích Thiện Tấn – Quảng Trị
56) Hòa thượng Thích Thiện Tánh – Tp.Hồ Chí Minh
57) Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Bình Phước
58) Hòa thượng Thích Thiện Thanh – Long An
59) Hòa thượng Thích Đức Thanh – Thừa Thiên Huế
60) Hòa thượng Thích Chơn Thành – Long An
61) Hòa thượng Thích Chơn Thiện – Thừa Thiên Huế
62) Hòa thượng Thích Minh Thiện – Bình Dương
63) Hòa thượng Thích Từ Thông – Tp.Hồ Chí Minh
64) Hòa thượng Thích Huyền Thông – Kiên Giang
65) Hòa thượng Thích Tâm Thuỷ – Phú Yên
66) Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp.Hồ Chí Minh
67) Hòa thượng Thích Giác Toàn – Tp.Hồ Chí Minh
68) Hòa thượng Thích Thanh Tứ – Hà Nội
69) Hòa thượng Thích Thiện Từ – Cà Mau (viên tịch)
70) Hòa thượng Thích Giác Viên – Tp.Đà Nẵng
71) Thượng toạ Thích Hải Ấn – Thừa Thiên Huế
72) Thượng toạ Thích Thiện Bảo – Tp.Hồ Chí Minh
73) Thượng toạ Thích Bửu Chánh – Đồng Nai
74) Thượng toạ Thích Khế Chơn – Thừa Thiên Huế
75) Thượng toạ Thích Nguyên Chơn – Bình Định
76) Thượng toạ Thích Đạt Đạo – Tp.Hồ Chí Minh
77) Thượng toạ Thích Tấn Đạt – Tp.Hồ Chí Minh
78) Thượng toạ Thích Thanh Đạt – Hà Nội
79) Thượng toạ Thích Thanh Điện – Hà Nội
80) Thượng toạ Thích Thiện Đức – Tp.Hồ Chí Minh
81) Thượng toạ Thích Huệ Đức – Hậu Giang
82) Thượng toạ Thích Tâm Đức – Tp.Hồ Chí Minh
83) Thượng toạ Thích Thanh Duệ – Hà Nội
84) Thượng toạ Thích Thanh Giác – Hải Phòng
85) Thượng toạ Thạch Hà – Cà Mau
86) Thượng toạ Thích Huệ Hiền – Đồng Nai
87) Thượng toạ Thích Thanh Hiện – Hưng Yên
88) Thượng toạ Sơn Ngọc Huynh – Vĩnh Long
89) Thượng toạ Châu Sơn Hy – An Giang
90) Thượng toạ Thích Hạnh Lạc – Quảng Ngãi
91) Thượng toạ Danh Lân – Kiên Giang
92) Thượng toạ Thích Thanh Liên – Thừa Thiên Huế
93) Thượng toạ Thích Huệ Minh – Tiền Giang
94) Thượng toạ Thích Bảo Nghiêm – Hà Nội
95) Thượng toạ Thích Hạnh Nghiêm – Nam Định
96) Thượng toạ Thích Thiện Nguyện – Tp.Đà Nẵng
97) Thượng toạ Thích Thanh Nhã – Hà Nội
98) Thượng toạ Thích Thanh Nhiễu – Hà Nội
99) Thượng toạ Thích Thanh Phúc – Hà Nội
100) Thượng toạ Thích Thanh Phụng – Bắc Ninh
101) Thượng toạ Thích Viên Quán – Gia Lai
102) Thượng toạ Thích Gia Quang – Hà Nội
103) Thượng toạ Thích Châu Quang – Daklak
104) Thượng toạ Thích Thanh Quyết – Quảng Ninh
105) Thượng toạ Thích Nhựt Tấn – Bến Tre
106) Thượng toạ Thích Trí Thắng – Quảng Ngãi
107) Thượng toạ Thích Tôn Thật – Tp.Hồ Chí Minh
108) Thượng toạ Thích Minh Thiện – Long An
109) Thượng toạ Danh Thiệp – An Giang
110) Thượng toạ Thích Huệ Thông – Bình Dương
111) Thượng toạ Thích Thiện Thống – An Giang
112) Thượng toạ Thích Thiện Tiến – Ninh Thuận
113) Thượng toạ Thích Huệ Trí – Tp.Hồ Chí Minh
114) Thượng toạ Thích Huệ Trường – Tp.Cần Thơ
115) Thượng toạ Thích Hoằng Từ – Tiền Giang
116) Thượng toạ Thích Quảng Tùng – Hải Phòng
117) Thượng toạ Diệp Tươi – Trà Vinh
118) Thượng toạ Thích Quảng Xả – Kontum
119) Đại đức Thích Thanh Chính – Hà Tây
120) Đại đức Thích Tiến Đạt – Hà Tây
121) Đại đức Thích Tâm Đức – Thanh Hoá
122) Đại đức Thích Quảng Hà – Nam Định
123) Đại đức Danh Lung – Tp.Hồ Chí Minh
124) Đại đức Thích Minh Nghiêm – Phú Thọ
125) Đại đức Thích Tâm Nhẫn – Hà Nam
126) Đại đức Thích Thanh Phong – Tp.Hồ Chí Minh
127) Đại đức Thích Nguyên Thành – Thái Nguyên
128) Đại đức Thích Đức Thiện – Hà Nội
129) Đại đức Thích Minh Tiến – Hà Nội
130) Đại đức Thích Quảng Truyền – Lạng Sơn
131) Đại đức Thích Quảng Tuấn – Đak Nông
132) Đại đức Thích Thanh Vân – Hải Dương
133) Ni trưởng Thích Đàm Hảo – Hà Nội
134) Ni trưởng Thích nữ Ngoạt Liên – Tp.Hồ Chí Minh
135) Ni trưởng Thích nữ Tràng Liên – Tp.Hồ Chí Minh
136) Ni trưởng Thích nữ Như Ngọc – Tp.Hồ Chí Minh
137) Ni trưởng Thích Đàm Nhượng – Nam Định
138) Ni sư Thích Đàm Khoa – Hà Tây
139) Ni sư Thích nữ Huệ Từ – Tp.Hồ Chí Minh
140) Cư sĩ Tống Hồ Cầm – Tp.Hồ Chí Minh
141) Cư sĩ Võ Đình Cường –Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)
142) Cư sĩ Bùi Trọng Cường – Hà Tĩnh
143) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn – Tp.Hồ Chí Minh
144) Cư sĩ Nguyễn Thắng Nhu – Thừa Thiên Huế
145) Cư sĩ Tăng Quang – Tp.Hồ Chí Minh (từ trần)
146) Giáo sư Lê Mạnh Thát – Tp.Hồ Chí Minh
147) Cư sĩ Lương Gia Tĩnh – Hà Nội
UỶ VIÊN DỰ KHUYẾT
1) Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế
2) Hòa thượng Chau Cắt – An Giang
3) Hòa thượng Thích Chí Đạo – Quảng Nam
4) Hòa thượng Thích Toàn Đức – Lâm Đồng
5) Hòa thượng Thích Huệ Minh – Tp.Hồ Chí Minh
6) Hòa thượng Danh Nhuônl – Kiên Giang
7) Hòa thượng Thích Từ Tánh – Tp.Đà Nẵng
8) Hòa thượng Thích Minh Thông – Tp.Hồ Chí Minh
9) Hòa thượng Thích Thiện Trí – Tp.Hồ Chí Minh
10) Hòa thượng Thích Như Tước – Vĩnh Long
11) Hòa thượng Thích Như Ý – Khánh Hòa
12) Thượng toạ Thích Nhật Ấn – Tp.Hồ Chí Minh
13) Thượng toạ Hộ Chánh – Tp.Hồ Chí Minh
14) Thượng toạ Pháp Chất – Tp.Hồ Chí Minh
15) Thượng toạ Thích Viên Đạt –Bình Đinh
16) Thượng toạ Thích Thanh Hùng – Tp.Hồ Chí Minh
17) Thượng toạ Trà Kla Leng – Sóc Trăng
18) Thượng toạ Thích Giác Liêm – Tp.Hồ Chí Minh
19) Thượng toạ Thích Thanh Ngọc – TP Hồ Chí Minh
20) Thượng toạ Thích Giác Nhân – Tiền Giang
21) Thượng toạ Thích Hạnh Niệm – Quảng Nam
22) Thượng toạ Thạch Oai – Trà Vinh
23) Thượng toạ Thích Như Quang – Tp.Hồ Chí Minh
24) Thượng toạ Thích Minh Thành – Tp.Hồ Chí Minh
25) Thượng toạ Thích Lệ Trang – TpHồ Chí Minh
26) Thượng toạ Tăng Xà Vong – Bạc Liêu
27) Đại Đức Thích Trí Chơn – Tp.Hồ Chí Minh
28) Đại Đức Thích Truyền Cường – Tp.Hồ Chí Minh
29) Đại Đức Thích Thanh Đường – Cao Bằng
30) Đại Đức Thích Thiện Hạnh – Tp.Hồ Chí Minh
31) Đại Đức Thích Minh Hiền – Hà Tây
32) Đại Đức Thích Thanh Huân –Hà Nội
33) Đại Đức Lý Hùng – Tp.Cần Thơ
34) Đại Đức Thích Minh Huy – Yên Bái
35) Đại Đức Thích Huệ Khai – Đồng Nai
36) Đại Đức Thích Thích Thọ Lạc – Ninh Bình
37) Đại Đức Thích Thiện Minh – Tp.Hồ Chí Minh
38) Đại Đức Thích Phước Nghiêm – Tiền Giang
39) Đại Đức Thích Đức Nguyên – Hòa bình
40) Đại Đức Thích Phước Nguyên – Tp.Hồ Chí Minh
41) Đại Đức Quách Thành Sattha – Bà Rịa-Vũng Tàu
42) Đại Đức Thích Chiếu Tạng – Vĩnh Phúc
43) Đại Đức Thích Thiện Thành – An Giang
44) Đại Đức Thích Minh Trí – Hà Nội
45) Đại Đức Lý Vệ – Hậu Giang
46) Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương – Đồng Nai
47) Ni sư Thích Đàm Nghiêm – Hà Nội
48) Sư cô Thích nữ Tín Liên – Tp.Hồ Chí Minh

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image