GHPGVN gời Điện Phân Ưu đến Hoàng Gia Thái Lan

2016-10-15 616

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

 ---------------------

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ---------------------

 

 

ĐIỆN PHÂN ƯU

 

            

Kính gửi:

- Hội đồng Hoàng gia Thái Lan

- Chính phủ Vương quốc Thái Lan

 

Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tăng Ni, Phật tử Việt nam vô cùng kính tiếc được biết Quốc vương Bhumibol Adulyadej đã băng hà lúc 15h52 phút (08h52GMT) ngày 13 tháng 10 năm 2016, hưởng thọ 88 tuổi, tại vị 70 năm.

Quốc vương Bhumibol Adulyadej không những là một Phật tử đầy tôn kính, tại vị lâu dài nhất trên thế giới, mà còn là nguồn năng lực, biểu tượng cho sự đoàn kết, hòa hợp, hạnh phúc, phát triển ổn định của đất nước Vương quốc Thái Lan, có tác động lớn đối với nền hòa bình thịnh vượng của nhân loại toàn cầu.

Sự băng hà của Quốc vương Bhumibol Adulyadej là một sự tổn thất lớn lao đối với Vương quốc Thái Lan và thế giới.

Thành tâm cầu nguyện hương linh Quốc vương an nghỉ thanh thản trong thế giới bình yên.

Thành thật phân ưu cùng Hội đồng Hoàng gia và Hoàng hậu Sirikit cùng Chính phủ và nhân dân Vương quốc Thái Lan.

          Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

                               Nơi nhận:

-  Như Trên

-  Đại sứ Quán Việt Nam tại Thái Lan.

 

 

 

 


Hà Nội, ngày  14 tháng 10 năm 2016

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

 

(đã ký)

 

Hòa thượng Thích Thiện Nhơn

Gửi bài viết phản hồi

No captcha image